Takaisin
 7.10.2021

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan Sodankylän kouluverkkoa

​Sodankylän kunnanhallitus on 7.10.2021 kokouksessaan käsitellyt Sodankylän kouluverkkoa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Sodankylän kunnan kouluverkko koostuu 31.7.2023 asti Tähtikunnan, Vuotson, Torvisen, Järvikylien ja Vaalajärven kouluista.

Esityksen mukaan Vaalajärven koulun kuulumista Sodankylän kunnan kouluverkkoon tarkastellaan uudelleen syksyllä 2022, kun laaditaan kunnan talousarviota vuodelle 2023. Mikäli tuolloin Vaalajärven koulun oppilasennuste lukuvuodelle 2023-2024 on alle 20, tai kolmen seuraavan lukuvuoden oppilasennusteen keskiarvo lukuvuodesta 2024-2025 alkaen on alle 20, Vaalajärven koulu lakkaa 1.8.2023 olemasta osa Sodankylän kunnan kouluverkkoa.  

Tarkastelujakson aikana 31.7.2023 asti Vaalajärven koulukiinteistöön tehdään vain välttämättömät korjaukset. 

Päätökseen sisältyy myös lisäponsi, että 1.8.2023 lähtien kouluverkkoa koskevista päätöksistä tehdään anonyymi kysely niiden oppilaiden vanhemmille, joita mahdollinen muutos koskee. Ponnella turvataan asianosaisten henkilöiden kuuleminen myös jatkossa.  

Nyt kouluverkosta päätettäessä on järjestetty useita kuulemistilaisuuksia, käyty julkista keskustelua ja annettu kuntalaisille mahdollisuus kertoa oma kantansa kouluverkkoon. 

- Päätösesitys on kompromissi, joka on syntynyt ryhmien välisten neuvotteluiden tuloksena. Haluan kiittää valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä asian käsittelyssä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Tuula Annala kommentoi.  

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun esityksen ja lisäponnen yksimielisesti. 

Kunnanhallitus käsitteli asian kunnanjohtajan otto-oikeuden kautta 

Kunnanjohtaja  Petri Härkönen ilmoitti 6.10.2021 käyttävänsä otto-oikeutta kouluverkkoa koskevassa asiassa ja tuovansa asian kunnanhallituksen päätettäväksi. 

Otto-oikeuden käyttäminen tarkoittaa sitä, että sivistyslautakunnan käsittelemä asia siirtyi kunnanhallituksen päätettäväksi. Perusteena otto-oikeuden käyttämiselle oli se, että sivistyslautakunnan kokouksen pöytäkirjasta ei ilmene, onko kokouksessa tehtyä muutosesitystä käsitelty sivistysjohtajan pohjaesitystä vastaan. Näin ollen kyseessä on mahdollinen muotovirhe. 

Kunnanhallitus käsitteli asiaa otto-oikeuden kautta, jotta asiaa ei tarvitse palauttaa sivistyslautakunnan käsiteltäväksi ja kouluverkko ehditään käsitellä kunnanvaltuuston kokouksessa torstaina 14.10.2021. Kokous alkaa klo 18 ja sitä voi seurata esimerkiksi suorana lähetyksenä osoitteessa www.sodankyla.fi/valtuustosali

Päivitetty: 7.11.2018 22:05