Takaisin
 28.9.2021

Sodankylän kunnanhallitus esittää, että vanhustenkotiyhdistyksen kiinteistöt luovutetaan kunnalle

​Sodankylän kunnanhallitus on 27.9.2021 kokouksessaan päättänyt esittää valtuustolle, että kunta vastaanottaa Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry:n (VKY) omistamat neljä kiinteistöä ja niiden velat itselleen 1.1.2022 alkaen. 

Luovutus koskee Helmikotia, Kylälaakson vanhustentaloja, Hannuksenkartanon lähettyvillä sijaitsevia Hannuksenrannan vanhustentaloja ja Kitisenrannan (Vasantie) vanhustentaloja. Kiinteistöissä on yhteensä 125 asuntoa. Kiinteistöihin liittyvää velkaa on jäljellä 5 100 476 euroa. Kiinteistöjen yhteenlasketuksi arvoksi on arvioitu 5 486 000 euroa. Arvion on tehnyt Insinööritoimisto Mauri Hietanen Oy.  

VKY ja Sodankylän kunta ovat käyneet neuvotteluja kiinteistökannan siirtämisestä kunnan omistukseen siitä asti, kun VKY pyysi kesäkuussa 2020 neuvottelujen aloittamista. 

Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry on toiminut vanhusten palveluasuntojen rakentajana ja vanhuspalvelujen kehittäjänä vuodesta 1971 saakka. Yhdistys on aikoinaan perustettu kunnan tahtotilan mukaisesti, jotta kuntaan on saatu Raha-automaattiyhdistyksen tukea vanhuspalveluihin tarvittaviin investointeihin. Yhdistys on tehnyt aktiivista ja hyvää yhteistyötä Sodankylän kunnan kanssa. Yhdistyksen rakennuttamat ja omistamat vuokra-asunnot sekä Helmikodin palvelukeskus ovat tärkeä osa kunnan vanhustyön kokonaisuutta. 

Suunnitteilla kiinteistöjen vuokraaminen hyvinvointialueelle, osa siirrettäisiin Asentopuulaaki Oy:lle 

Sodankylän kunta on jo tehnyt suunnitelmia kiinteistöjä varten. Mikäli luovutus toteutuu, kunta on aikeissa vuokrata Helmikotia sekä mahdollisesti Hannuksenrannan vanhustentaloja soteuudistuksen myötä muodostettavalle hyvinvointialueelle. Kylälaakson ja Kitisenrannan kiinteistöt on puolestaan tarkoitus siirtää Asentopuulaaki Oy:lle, koska Asentopuulaaki Oy vastaa kunnan vuokra-asuntojen hallinnoimisesta ja vuokraamisesta. Kiinteistöjen luovutus ei aiheuttaisi muutoksia kiinteistöissä asuville asukkaille. 

Sodankylän kunta on toteuttanut kiinteistöihin tarvittavia kuntoarvioita ja -tutkimuksia. Tutkimusten perusteella korjaustarpeita on sekä Kylälaakson vanhustentalojen että Kitisenrannan vanhustentalojen osalta. 

Lopullisen päätöksen kiinteistöjen luovutuksesta tekee Sodankylän kunnanvaltuusto. Valtuusto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan 14.10.2021.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05