Takaisin
 1.9.2021

Sodankylän hyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laatimisessa

​Sodankylän kunta järjesti kuntalaisille hyvinvointikyselyn toukokuussa 2021. Kyselyssä kartoitettiin laajasti erilaisia hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Vastaajat pääsivät arvioimaan myös tyytyväisyyttään esimerkiksi kunnan ja viranomaisten palveluihin. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai paperilla joko suomeksi tai pohjoissaameksi. Kyselyyn saatiin yhteensä 136 vastausta.

Kyselyn vastauksista nousi esiin positiivisia asioita kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta, mutta myös paljon kehitettävää. Suurin osa vastaajista koki voivansa hyvin sekä olevansa pääosin onnellisia ja terveitä. Vastaajat antoivat myös palautetta esimerkiksi järjestötoiminnasta ja kunnan palveluista. Sodankylän yhdistys- ja järjestötoiminnan koettiin olevan monipuolista ja vilkasta. Kunnan tarjoamista palveluista tyytyväisimpiä oltiin erityisesti kirjasto-, liikunta- sekä terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin.

Kehittämiskohteita turvallisuuden ja osallisuuden kokemuksissa sekä erilaisissa palveluissa

Kyselyn vastauksista kehittämiskohteina nousivat esiin erilaiset turvallisuuden ja osallisuuden kokemukset sekä hyvinvointia lisäävät palvelut. Turvallisuuden osalta esiin nousivat muun muassa kiusaamisen ehkäisy sekä liikenneturvallisuuden ja viranomaisten saatavuuden parantaminen.

Osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi kunnan toimintaan ja toiminnan suunnitteluun toivottiin enemmän, samoin sivukylien osallistumismahdollisuuksia toivottiin lisättävän.

Hyvinvointia lisäävistä palveluista vastauksissa esiin nousivat kulkuyhteyksien, asuntokannan ja työhyvinvoinnin kehittäminen. Myös liikunta- ja kulttuuripalveluihin liittyviä uusia ehdotuksia esitettiin kyselyssä runsaasti. Kunnan palveluista toivottiin enemmän tiedottamista, minkä lisäksi peräänkuulutettiin päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman valmistelu käynnistyy

Tällä hetkellä Sodankylän kunnassa valmistellaan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa vuodelle 2021-2025. Tuoreen hyvinvointikyselyn tuloksia käytetään myös apuna suunnitelman valmistelussa. Hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan kirjataan konkreettisia toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään kuntalaisten hyvinvointia.

Tulevana syksynä järjestetään myös työpajoja, joihin kutsutaan mukaan mm. nuoriso-, vammais- ja vanhusneuvoston edustajia, eri järjestö- ja vapaaehtoistoimijoita, sekä seurakunnan ja eri viranomaisten edustajia. Työpajoissa työstetään hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä konkreettisia toimenpiteitä, joita kirjataan hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaan.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05