Takaisin
 20.8.2021
uutiskuva

Sodankylässä aletaan kouluttaa hyvinvointilähettiläitä - haku alkaa syyskuussa

Sodankylän kunnassa on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on ottaa uusi hyvinvointilähete-toimintamalli käyttöön sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja siten lisätä kuntalaisten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin. Hanke on nimeltään "Hyvinvointilähetti tukena Covid-19-pandemian jälkeisessä arjessa", tutummin Hyvinvointilähete-hanke.

Hankkeen aikana Sodankylässä koulutetaan hyvinvointilähettejä kuntalaisten arjen tueksi. Jatkossa sote-alan ammattilainen kuten lääkäri tai sosiaalityöntekijä voi kirjoittaa asiakkaalle hyvinvointilähetteen. 

Hyvinvointilähetteellä asiakas saa tuekseen koulutetun linkkihenkilön, hyvinvointilähettilään, joka voi toimia tukena erilaisissa asioissa ja haasteissa. Toiminnassa olennaista on ihmisen itsensä määrittelemät tarpeet sekä omakohtaisen hyvinvoinnin, osallisuuden ja toimintakyvyn parantuminen.

Hyvinvointilähetteen pohjalta aloitettava asiakkaan ja linkkihenkilön toiminta ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua, vaan se sijoittuu lähinnä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluihin. Toiminnassa tehdään tiivistä yhteistyötä myös kolmannen sektorin kanssa.

Rahoitus STM:ltä, koulutuksen alusta tiedotetaan myöhemmin

Sodankylän kunta on saanut hankkeeseen 87 840 euron valtionavustuksen Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Hankeaika on 1.7.2021-31.12.2022.

Hanke perustuu kansalliseen mielenterveysstrategiaan 2020–2030. Hankkeen tukena toimii meneillään oleva Lapin sairaanhoitopiirin Hyvinvointilähete-hanke ja toimintamallin alkuperäiset juuret ovat Englannissa laajasti käytetyssä hyvinvointilähete (social prescribing) -mallissa. 

Hyvinvointilähetin koulutus (5 opintopistettä) toteutetaan syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana yhteistyössä Lapin Amk:n kanssa. Syyskuun aikana tiedotetaan vielä tarkemmin koulutukseen hakemisesta sekä koulutuksen info- ja haastattelupäivistä. 

Hyvinvointilähetin koulutuksesta kiinnostuneet voivat ottaa jo nyt yhteyttä Inga Mukkuun inga.mukku@sodankyla.fi 
tai Anu Laukkaseen anu.laukkanen@sodankyla.fi.

Videoita ja animaatioita toiminnasta:


Päivitetty: 7.11.2018 22:05