Takaisin
 15.6.2021
uutiskuva

Sodankylän kunta tekee keskustan alueelle esteettömyyskartoituksen

​Sodankylän kunta tekee kesän 2021 aikana esteettömyyskartoituksen keskustan alueelle yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa. Tarkoituksena on selvittää keskusta-alueen esteettömyyden nykytilaa ja koota kehittämisehdotuksia esteettömyyden parantamiseksi. 

Maanantaina 14.6.2021 keskustassa suoritettiin kävely, jonka aikana havainnoitiin puutteita rajoitteisen jalankulkijan näkökulmasta. Samalla keskusteltiin esimerkiksi risteysalueiden parannustoimenpiteistä. Esteettömyyskävelyyn osallistui Sodankylän kunnan, Lapin ELY-keskuksen ja vammaisneuvoston edustajia.

Kävelyllä huomattiin monen asian olevan tällä hetkellä esteettömiä vain näennäisesti. Esimerkiksi katukiveysten invaluiskat olivat jyrkkiä ja paikoin huonokuntoisia, eikä kaikilta invapysäköintipaikoilta päässyt suoraan jalkakäytävälle. Pienetkin yksityiskohdat vaikuttavat esteettömyyteen, kun liikutaan kadulla tai esimerkiksi kiinteistöihin sisälle.

Ramboll Finland Oy toimii hankkeen asiantuntijana ja raportin laatijana. Esteettömyyskartoituksen raportin ja toimenpide-ehdotusten on määrä valmistua syksyllä 2021.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05