Takaisin
 24.5.2021

Sodankylän kunta jakaa tapahtumatukiavustuksia sekä ylimääräisiä avustuksia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille 35 350 euron edestä

Sodankylän kunta tukee kunnan kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten toimintaa koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi.  

Sodankylän kunnanhallitus hyväksyi tänään kokouksessaan tapahtumatukiavustusten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille suunnattujen avustusten jakamisen vuodelle 2021. 

Tapahtumatukiavustukset olivat julkisesti haussa 24.3.- 30.4.2021 välisen ajan. Avustushakemuksia saatiin tuona aikana viisi kappaletta. Hakijoina olivat Sodankylän moottorikerho ry, Suomen Rytmimusiikin ystävät ry, Team Deadwood ry, Lapin Ravi ry ja Kieringin kehitys ry.  

Kunnan avustusta hakivat myös Pyhä-Kallion paliskunta ja Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry. 

Elokuvajuhlien tukisummasta säästyneet rahat ohjataan muihin avustuksiin

Koronavuosi on vaikeuttanut merkittävästi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten toimintaa. Vapaa-aikapalvelut ehdotti kunnanhallitukselle, että kunta jakaisi koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi ylimääräisen stipendin kaikille vapaa-aikatoimen aktiivisesti toimiville yhdistyksille. Sodankylässä on 21 aktiivista kulttuuriyhdistystä, 11 liikuntajärjestöä ja viisi nuorisojärjestöä. 

Ylimääräisiin stipendeihin ohjataan rahaa, joka oli kunnan talousarviossa varattu Sodankylän elokuvajuhlien tapahtuma-avustukseen. Sodankylän elokuvajuhlat järjestetään tänä vuonna koronan vuoksi pääosin verkossa. Tämän johdosta kunta ja Sodankylän elokuvafestivaali ry ovat sopineet, että avustuksen taso on tänä vuonna 75 000 euroa talousarviossa varatun 135 000 euron sijasta. 

Sodankylän elokuvajuhlien tuesta säästyneet rahat voidaan käyttää tapahtumatukiavustuksiin ja muihin avustuksiin. Kunnanhallitus varautuu tarvittaessa harkitsemaan lisätukea yhdistyksille talousarvion puitteissa. 

Avustuksia jaetaan moniin eri kohteisiin  

Jaettavat avustukset koostuvat kunnan talousarvioon varatuista tapahtumatukiavustuksista. Summa on yhteensä 35 350 euroa. 

Sodankylän kunta jakaa tapahtumatukiavustuksina Sodankylän moottorikerho ry:lle 5000 euroa, Suomen Rytmimusiikin ystävät ry:lle 1000 euroa, Team Deadwood ry:lle 5000 euroa, Lapin Ravi ry:lle 1000 euroa ja Kieringin kehitys ry:lle 500 euroa. Nämä tapahtumatukiavustukset ovat olleet julkisessa haussa. 

Muina avustuksina jaetaan Pyhä-Kallion paliskunnalle 350 euroa poropoika-avusta ja Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry:lle 2000 euroa pelastushelikopteri Aslakin toimintaan. Myös näitä avustuksia haettiin kunnalta. 

Lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistyksille jaetaan ylimääräisiä avustuksia seuraavasti: Sodankylän Tanssi ry:lle 1500 euroa, Kuusikko Soi ry:lle 1500 euroa ja muille aktiivisille kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöille kullekin 500 euroa per järjestö. Näitä tukia ei ole erikseen haettu, vaan kunta jakaa aktiivisille yhdistyksille stipendit korvatakseen koronan aiheuttamia vaikeuksia. Tukiin kohdistuu elokuvajuhlien tukisummasta säästynyttä rahaa. Näiden avustusten jako delegoidaan kunnan sivistysjohtajalle. 

Lisätiedot 
Vs. Talous- ja hallintojohtaja Kalle Pyykkö 
kalle.pyykko@sodankyla.fi 
p. 040 160 3390 


Päivitetty: 7.11.2018 22:05