Takaisin
 14.5.2021

Kaivoskyselyn tulokset: kaivostoimintaan suhtaudutaan myönteisesti - asuntopula hidastaa väestönkasvua

​Lapin yliopiston toteuttaman Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -kyselytutkimuksen tuloksia esiteltiin avoimessa verkkoseminaarissa 11.5.2021. 

Kyselyn tulosten mukaan työntekijöiden asettumista paikkakunnalle rajoittaa osaltaan asuntopula. Kyselyn vastaajista 57 prosenttia piti vuokrien ja omistusasuntojen hintoja korkeina ja 42 prosenttia asuntojen sekä tonttien saatavuutta huonona. Kyselyn avovastauksissa todettiin, että asumisen huono hinta-/laatusuhde jopa estää muuttoa paikkakunnalle, vaikka valmiutta muuten olisi. Samanlainen tulos on saatu kahdessa aiemmassa, vastaavanlaisessa kyselyssä, jotka toteutettiin vuosina 2016 ja 2018.

- Kaivostoiminnan hyväksyntä ja kannatus lappilaisilla maaseutupaikkakunnilla perustuu yleensä siihen, että kaivosten odotetaan tuovan mukanaan uusia asukkaita eli perheitä, elinvoimaa ja tulevaisuudenuskoa. Jos työntekijät eivät asetu kuntaan, se ei myöskään saa verotuloja. Myös yhtiöiden edun mukaista olisi varmasti se, että työntekijät sijoittuisivat ja sitoutuisivat paikkakunnalle, yliopistotutkija Leena Suopajärvi sanoo.

Sodankylän kunnanjohtajan Petri Härkösen mukaan asuntopula on tiedostettu ja ratkaisuja kehitetään:

- Kunnassa valmistellaan parhaillaan asuntorakentamissuunnitelmaa, jotta kysyntään voidaan tulevaisuudessa vastata paremmin.

Kaivosalaan suhtaudutaan hyväksyvästi Sodankylässä

Kaivoskyselyyn vastanneet lähes 300 sodankyläläistä arvioivat, että kaivostoiminnalla on ollut myönteinen vaikutus Sodankylässä. Työ- ja uramahdollisuuksien katsoi kaivostoiminnan seurauksena parantuneen 81 prosenttia ja koulutusmahdollisuuksien 60 prosenttia vastaajista. Myös kunnan talouden arvioi hyötyneen 54 prosenttia kyselyyn vastanneista. 

Toisaalta kaivostoimintaan liittyviä maisemahaittoja oli havainnut 69 prosenttia ja liikenneturvallisuuden katsoi heikentyneen 77 prosenttia vastaajista. Liikenneturvallisuuden ohella merkittävimmäksi haitaksi koettiin nousseet asumiskustannukset. 

Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia arvioi asuntojen hintojen ja vuokrien nousseen kaivostoiminnan seurauksena. Ympäristöhaittoja havaittiin vähemmän kuin vuoden 2018 kyselyssä, mutta aiempaa suurempi osuus vastaajista koki kaivostoiminnan heikentäneen alueen viihtyvyyttä.

Vastaajista 79 prosenttia piti kaivostoimintaa tärkeänä kunnan elinvoimaisuuden kannalta ja 78 prosenttia hyväksyi kaivostoiminnan Sodankylässä. Myönteiset vaikutukset ja tunteet liittyivät useimmiten työllisyyteen: joko itse, sukulaiset tai ystävät olivat työllistyneet alalle. Työpaikkaan kiteytyi paikkakunnan elinvoima ja luottamus tulevaisuuteen Sodankylässä. 

Kaivostoiminta nähtiinkin laajalti mahdollisuutena Sodankylälle, edellyttäen että kaivosyhtiöt huomioivat toiminnassaan ympäristön ja paikallisten ihmisten hyvinvoinnin.

Kaivoskysely on osa Sodankylän kunnan kaivosohjelmaa

Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -kyselytutkimus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. Lapin yliopisto on tehnyt vastaavanlaisen kyselyn aiemmin vuosina 2016 ja 2018. Sodankylässä säännöllisesti toistettava kaivostoiminnan vaikutusten arviointi on yksi Sodankylän kunnanvaltuuston keväällä 2018 hyväksymän kaivosohjelman toimenpiteistä, joilla pyritään edistämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kaivostoimintaa. 

Kyselyn kustansivat AA Sakatti Mining Oy, Boliden Kevitsa Oy ja Rupert Resources Oy. Kyselyn toteutuksen suunnittelussa on ollut mukana myös Sodankylän kunta. Raportti tutkimustuloksista valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05