Takaisin
 11.5.2021
uutiskuva

Vastaa hyvinvointikyselyyn!

Sodankyläläisten hyvinvointikysely


Arvoisa kuntalainen!

Pyydämme sinua vastaamaan hyvinvointia ja turvallisuutta koskevaan kuntalaiskyselyyn (ks. alaviite), jolla kartoitetaan sodankyläläisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä palveluiden käyttämistä. Kysely on osa laajan hyvinvointi- ja turvallisuuskertomuksen tiedonkeruuta. Kyselystä saatavia tietoja voivat analysoida myös Lapin Liiton, Lapin Aluehallintoviraston ja Lapin korkeakoulukonsernin tutkijat, jotta lappilaisia hyvinvointipalveluita voidaan kehittää edelleen paremmin kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Voit halutessasi keskeyttää vastaamisen koska tahansa. Kysely toteutetaan anonyymisti, ja kaikki kerätyt tiedot ovat luottamuksellisia. Yksittäisen henkilön vastauksia ei voi tunnistaa tuloksista. Noudatamme tutkimuseettisiä periaatteita ja tietosuojalakia.

Pyydämme sinua vastaamaan kyselyyn 31.5.2021 mennessä. Voit vastata kyselyyn sähköisellä lomakkeella tai paperisena. Paperilomakkeet ja niiden palautuslaatikot löydät kunnan kirjastosta, Hyvinvointikeskus Sopukasta ja apteekista. 

Voit lähettää kyselylomakkeen, vaikka et olisi vastannut kyselyn jokaiseen kysymykseen. Jokainen vastaus on erittäin tärkeä, jotta voimme saada tietoa sodankyläläisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.

Lisätietoja hyvinvointikyselystä antaa hyvinvointikoordinaattori
Inga Mukku, puh. 040 677 2122, inga.mukku@sodankyla.fi

Suuret kiitokset jo etukäteen!

Voit vastata kyselyyn tällä sähköisellä lomakkeella: Sodankyläläisten hyvinvointikysely

Alaviite: Kyselylomakkeen laatimisessa ovat olleet mukana Inarin kunta, Posion kunta, Lapin Liitto, Lapin aluehallintovirasto, Lapin poliisilaitos ja Lapin korkeakoulukonserni. Kuntalaiskyselyssä on hyödynnetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinTerveys 2017 -tutkimuksen (Koponen ym. 2018) ja FinSote 2020 -tutkimuksen (Parikka ym. 2020) postikyselyiden kysymyksiä, Rikoksentorjuntaneuvoston asukkaiden turvallisuuskyselyn kysymyksiä, Rovaniemen seutukunnan hyvinvointibarometrin (Viinamäki 2014) kysymyksiä sekä ”…ajasta ja paikasta riippumatta…”: Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -hankkeen (Viinamäki ym. 2017) postikyselyn kysymyksiä.

Soađegillilaččaid buresveadjinjearahallan


Árvvus adnojuvvon gieldalaš!

Bivdit du vástidit buresveadjima ja dorvvolašvuođa guoski gieldalašgažadeapmái (gč. vuollečujuheapmái), mainna kártejuvvo soađegillilaččaid buresveadjima, dearvvasvuođa ja dorvvolašvuođa sihke bálvalusaid geavaheami. Gažadeapmi lea oassi viiddes buresveadjin- ja dorvvolašvuođačilgehusa dieđučoaggima. Gažadeamis fidnejuvvon dieđuid sáhttet analyseret maid Lappi lihtu, Lappi guovlohálddahusa ja Lappi allaskuvlakonseardna dutkit, vai lappilaš buresveadjinbálvalusaid sáhttá ovdánahttit, vai dat vástidit ain buorebut gieldalaččaid dárbbuide. Gažadeapmái vástideapmi lea eaktodáhtolaš. Juos háliidat, sáhtát gaskkalduhttit vástideami goas fal. Gažadeapmi čađahuvvo anonyman ja buot čoggojuvvon dieđut leat luhtolaččat. Ovttaskas olbmo vástádusa ii sáhte dovdat bohtosiiguin. Čuovvut dutkanehtalaš prinsihpaid ja diehtosuodjelága.

Bivdit du vástidit jearahallamii 31.5.2021 rádjai. Sáhtát vástidit gažadeapmái dáinna elektrovnnalaš skoviin dahje báberskoviin. Báberskoviid ja daid máhcahankássaid gávnnat gieldda girjerájus, Buresveadjinguovddáš Sopukkas ja apotehkas. Sáhtát sáddet gažadanskovi, vaikke it livčče vástidan gažadeami juohke áidna jearaldahkii. Juohke vástádus lea earenoamáš dehálaš, vai fidnet dieđu soađegillilaččaid buresveadjimis ja dorvvolašvuođas.

Lassedieđuid buresveadjinjearahallama birra addá Inga Mukku tel. 040 677 2122, e-boasta inga.mukku@sodankyla.fi

Stuorra giitosat juo ovddalgihtii!


Sáhtát vástidit gažadeapmái dáinna elektrovnnalaš skoviin: Soađegillilaččaid buresveadjinjearahallan


Vuollečujuhus: Jearahallanskovi čállimis leat leamaš mielde Anára gielda, Posio gielda, Lappi lihttu, Lappi guovlohálddahus, Lappi boleslágádus ja Lappi allaskuvlakonseardna. Gieldalašjearahallamis lea ávkkástallojuvvon Dearvvasvuođa ja buresveadjinlágádusa FinTerveys 2017  -dutkamuša (Koponen jnv. 2018) ja FinSote 2020 -dutkamuša (Parikka jnv. 2020) boastagažadeami jearaldagaid, Rihkkosiid eastadanráđi orruid dorvvolašvuođajearahallama jearaldagaid, Roavvenjárgga guovlogieldda buresveadjinbaromehtera (Viinamäki 2014) jearaldagaid sihke ”…ajasta ja paikasta  riippumatta…”: Digikansalaisuus ja palveluiden saavutettavuus maaseudulla -fidnu (Viinamäki jnv. 2017) boastajearahallama jearaldagaid.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05