Takaisin
 27.4.2021
uutiskuva

Sodankylän monitoimikeskukselle Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta

​Sodankylän monitoimikeskukselle eli uudelle koululle on myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta. Kyseistä rahoitusta voidaan myöntää investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mittavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.  

Kuntarahoituksen Vihreän rahoituksen arviointiryhmä totesi Sodankylän monitoimikeskuksen arvioinnin yhteydessä seuraavasti: 

“[Monitoimikeskuksen] energiatodistuksen energiatehokkuusluokka on A (E-luku 72 kWh/m2/v). E-luku alittaa reilusti opetusrakennuksille asetetun rajan (90 kWh/m2/v). Rakentamista ohjataan RTS-ympäristöluokitusjärjestelmän mukaisesti. Elinkaarimallilla rakentamisessa huomioidaan kohteen energiakustannukset sen koko elinkaaren ajalta. Vedenkäytön säästöohjelma ja aurinkoenergia lisäävät hankkeen positiivisia ympäristövaikutuksia.”  

Arvioinnin lopputuloksessa painottui erinomainen energiatehokkuus, jolla on Lapin ilmastossa suhteellisesti suurempi merkitys elinkaaren aikana. Lisäksi huomioitiin yleisesti projektin monipuoliset ympäristöarvot. 

Perustietoja Kuntarahoituksen Vihreästä rahoituksesta:  
Rahoitettavien hankkeiden on kuuluttava johonkin Kuntarahoituksen Vihreän rahoituksen viitekehyksen osa-alueista. Näitä osa-alueita ovat uusiutuva energia, julkinen liikenne, kestävä rakentaminen, vedenpuhdistus ja jätevesien käsittely, energiatehokkuus, jätteenkäsittely sekä ympäristönhallinta ja luonnonsuojelu. 

Hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen viitekehyksen ehtoihin arvioi puolueeton ympäristöasiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. 

Lisätietoa Vihreästä rahoituksesta Kuntarahoituksen verkkosivuilla. 


Päivitetty: 7.11.2018 22:05