Takaisin
 8.3.2021

Sodankylässä turvavälit pitää taata asiakkaille ja toimintaan osallistuville

​Koronatiedote 8.3.2021

Lapin aluehallintovirasto on 4.3.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Lapin sairaanhoitopiirin alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää.

Päätös koskee seuraavia toimijoita:
  • yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt
  • yksityiset elinkeinonharjoittajat
  • kunnat ja kuntayhtymät
  • uskonnolliset yhdyskunnat
  • julkisoikeudelliset laitokset.
Aluehallintoviraston päätös ei koske ravintoloita – ravintoloiden toiminnan rajoittamisesta päättää valtioneuvosto.

Määräys on voimassa 8.3.–28.3.2021 Lapin sairaanhoitopiirin alueella.

Aluehallintoviraston tiedote 4.3. kokonaisuudessaan:
Päivitetty: 7.11.2018 22:05