Takaisin
 5.3.2021

Sodankylän kunta maksaa henkilökohtaisia lisiä takautuvasti; lisät kertaeränä palvelussuhteessa olevalle KVTES:n alaiselle henkilöstölle

Sodankylän kunnanhallitus vahvisti kokouksessaan 1.3.2021 80 § työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajien neuvotteleman paikallisen sopimuksen Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisista henkilökohtaisten lisien maksamisesta takautuvasti aikaväliltä 1.1.2014-31.12.2020, yhteensä 745.373 euroa.

Työehtosopimuksen (KVTES) mukaan työnantajan on käytettävä henkilökohtaisiin lisiin vähintään 1,3 % laskettuna kunnan palveluksessa olevan KVTES:n piiriin kuuluvan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen yhteismäärästä. Sodankylän kunta on maksanut työntekijöille henkilökohtaisia lisiä, mutta niiden määrä ei ole ollut riittävä. Kunnasta on puuttunut systemaattinen toimintatapa henkilökohtaisten lisien tarkistamisen osalta vuosittain. Edellisen kerran henkilökohtaisten lisien määrä on tarkistettu vuonna 2013, jolloin lisiä on maksettu riittävästi.

Työnantajan ja pääsopijajärjestöt ovat yhteisesti sopineet paikallisesta sopimuksesta, jonka mukaan takautuvat palkkasaatavat maksetaan kaikille vakituisille ja määräaikaisille KVTES:n alaisille työntekijöille ja viranhaltijoille, jotka ovat palvelussuhteessa kuntaan 1.2.2021. Tämän sisältöiseen sopimukseen päädyttiin, koska henkilökohtaisten työsuoritusten arviointi takautuvasti olisi erittäin vaikeaa ja osin mahdotonta.

Henkilökohtainen lisä on harkinnanvarainen palkanlisä, joka perustuu työnantajan arvioon työntekijän/viranhaltijan työssä suoriutumisesta; kenelläkään yksittäisellä työntekijällä ei ole automaattisesti oikeutta henkilökohtaiseen lisään. Lähtökohtana on, että jokaiselta odotetaan normaalia eli odotusten mukaista työsuoritusta ja työnantajan harkinnan mukaisesti henkilökohtaisella lisällä palkitaan ammatinhallinnasta, tuloksellisuudesta, yhteistyökyvystä ja kehityshakuisuudesta. Jokainen voi siis työsuorituksellaan vaikuttaa palkkaukseensa.

Kevään 2021 aikana kunnassa sovitaan henkilökohtaisen lisän määräytymisperusteista eli työn suorituksen arvioinnin kriteereistä, jonka mukaisesti henkilökohtaisia lisiä jatkossa myönnetään, sekä toimintatavasta miten ja milloin vuosittainen tarkistus toteutetaan. Myöntämisperusteet laaditaan yhteistyössä työnantajan ja pääsopijajärjestöjen kanssa.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05