Takaisin
 3.3.2021

Päivä-, työ- ja kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä kunnassa

​Julkisuudessa on herännyt huolta Seita-säätiön asiakkaiden ja henkilöstön kohtalosta käynnissä olevan muutosprosessin aikana ja sen jälkeen. Osana Sodankylän kunnan talouden tasapainottamistyötä työllisyyden hoitoon liittyviä tehtäviä on päätetty yhdistää kunnan toimintoihin, ja palveluita tullaan tuottamaan osana kunnan omaa palvelukokonaisuutta. Muutoksella haetaan vastuiden selkeyttämistä, toiminnan ja yhteistyön kehittämistä sekä näiden myötä kustannustason laskua. Omissa päätöksissään Sodankylän kunta ei ole tehnyt päätöstä säätiön lakkauttamisesta, vaan kuntaan liittyvien kustannussäästöjen hakemisesta osana talouden tasapainottamisohjelmaa.

Aikaisemmin Sodankylän kunnan sosiaalipalvelut on ostanut palveluita Seita-säätiöltä ja säätiö on toiminut palveluiden toteuttajana. Palveluita on toteuttanut ja toteuttaa jatkossakin myös muut toimijat, kuten kunnan nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, Päiväkeskus, muut kunnan yksiköt, Sodankylän Säpikäs ry sekä seurakunta. Moniammatillinen yhteistyö sosiaalipalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa jatkuu.  

Sodankylän kunnan sosiaalityön johtaja Kati Aikio kertoo, että kukaan ei ole pudonnut pois palveluiden piiristä. Seita-säätiö ei ole ollut ainoa päivä-, työ- ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäjä. Asiakkaat ohjautuvat edelleen palveluihin kunnan sosiaalipalveluiden kautta, ja jokaisella asiakkaalla on kontakti omaan sosiaalityöntekijäänsä, kotikuntoutuksen tai asumisen ohjaajaansa. Sosiaalipalveluissa ollaan tyytyväisiä siihen, että Seita-säätiöltä siirtyy kunnalle yksilö- ja työvalmennuksen asiantuntijoita. 

Osaan toimintamuodoista on muutoksen aikana tullut keskeytyksiä, eikä kaikkia toimintoja välttämättä tulla toteuttamaan kunnassa täysin sellaisenaan kuin ne toteutettiin Seita-säätiön alaisuudessa. Palvelukokonaisuutta tullaan kehittämään yhdessä mm. Seita-säätiöstä kuntaan siirtyvien työ- ja yksilövalmentajien kanssa, ja hyödyntäen se kokemus ja osaaminen, mikä heillä on. Esimerkiksi nuorten työpajatoiminta tullaan rakentamaan osaksi kunnan nuorisopalveluita. Myös oppivelvollisuuden laajentaminen tuo mukanaan uusia tarpeita nuorten työpajatoimintoja koskien. Ser-toimintojen osalta tehdään arviointia siitä mikä on paras tapa toteuttaa palvelua kunnassa.

Sodankylän kunnan talous- ja hallintojohtaja Tarja Lempeä korostaa, toimintojen järjestelyt kunnan omana työnä ovat kesken, mutta aktiivisesti työn alla. Kunnanhallituksen 1.3.2021 tekemää päätöstä työntekijöiden siirtymisestä kuntaan viedään parhaillaan käytäntöön. Muutosta on pyritty viemään eteenpäin yhteistyössä säätiön hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa. Itse säätiön hallinnolliseen toimintaan liittyvät päätökset kuuluvat säätiön hallituksen vastuulle, eivätkä ne vaadi kunnanhallituksen päätöksiä. Kunta on arvioinut, että siirtämällä aikaisemmin ostopalveluina toteutetut palvelut omaksi työksi, on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä.

Olemme pahoillamme siitä, että keskeneräinen asia on aiheuttanut epätietoisuutta kuntalaisiin ja asiakkaisiin päin. Tämän muutoksen työstäminen on ollut erittäin haasteellista.  Olemme pyrkineet hoitamaan asiaa siten, että asiakkailla olisi tieto siitä mistä he saavat palveluita, toteaa talous- ja hallintojohtaja Tarja Lempeä.

Mikäli nyt joku nuori kokee olevansa tyhjän päällä, tai läheisellä herää huoli, Kati Aikio pyytää häntä olemaan yhteydessä nuorelle ilmoitettuun omaan sosiaalityöntekijään tai -ohjaajaan.

Sodankylän kunta oikaisee, että Sompion 23.12.2020 jutussa Eeva-Liisa Karén on todennut, että asiakkaiden suuntaan muutosten ei pitäisi näkyä lainkaan ja että työpajatoiminnot säilyvät, tilat ja henkilökunta pysyvät samoina ja samoin asiakkaat tulevat entiseen tapaan sopimuspohjalta. Sodankylän kunta on todennut, että se ei pysty tarjoamaan työtä kaikille säätiön palveluksessa olleille ja käydyissä neuvotteluissa on keskusteltu neljän työntekijän siirtymisestä Seita-säätiön palveluksesta kuntaan. Tämän lisäksi säätiön hallitus vastaa tehtävänsä mukaisesti muun muassa siivous- ja kotipalvelujen toimintokokonaisuuden arvioinnista ja siihen liittyen kolmen työntekijän tehtävien järjestelyistä jatkossa. Myös ruokapalveluihin liittyvät kuljetuspalvelut arvioidaan kevään 2021 aikana. 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05