Takaisin
 10.2.2021

Soađegilis badjel 80-jahkásaččat sáhttet várret áiggi koronaboahkuheapmái disttaga 16.2. rájes

Soađegili gielda fidne dán vahku áigge geavahussii ođđa eari koronaboahkuid. Boahkut addojuvvojit daidda badjel 80-jahkásaččaide, geat eai leat ahkeolbmuid bálvalusaid (omd. ássanbálvalusat, ruoktodikšun) biires.

Dán vahku áigge Soađegili Buresveadjinguovddáš Sopukka ja ahkeolbmuid bálvalusaid bargit váldet oktavuođa daid badjel 80-jahkásaččaide, geat lea leamaš omd. muitorávvehaga áššehasat ja addet sidjiide boahkuhanáiggiid loahppavahkkui.

Disttaga 16.2. dmu 8 rájes eará go badjel 80-jahkásaččat sáhttet ieža várret boahkuhanáiggiid telefovnna bokte. Badjel 80-jahkásaččaide boahkuhanáiggiid sáhttá várret boahttevaš vahku duorastahkii, bearjadahkii ja lávvardahkii (18.2., 19.2., ja 20.2.). THL ávžžuhusa mielde beavttálmahttiboahkuheamit čađahuvvojit maŋŋelis giđđat.


Áiggiidvárren telefovdna:
t. 
020 692 884, árgan dmu 8-14.

Soađegili gieldda ahkeolbmuid bálvalanássama áššehasat leat fidnen vuosttas boahkuheami, ja maŋimuš ruovttudivššu áššehasat fidnejit boahkuhemiid dán vahkus mii gollá. Eará joavkkuid oasil boahkuhanvuorut ja boahkuhanáiggiid várrenrávvagiid birra dieđihuvvo sierra gieldda neahttasiiddus, sosiálalaš medias ja aviissaid bokte.
Päivitetty: 7.11.2018 22:05