Takaisin
 4.2.2021

Gielddaválggat 2021: Áirasiid lohku ja evttohasaid ásaheapmi

18.4.2021 doaimmahuvvojit gielddaválggat ja Soađegili gielddas válljejuvvojit 27 áirasa.
 
Evttohasohcamušaid ja eará evttohasaid ásaheami guoski áššegirjjiid galgá addit guovddášválgalávdegotti čállái Eini Kivilompoloi Soađegili gielddadálus 8.3.2021 – 9.3.2021 dmu 9.00-16.00 gaskkas.
 
Evttohanásaheami skovit gávdnojit Vaalit.fi-siiddus:
vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet

Guovddášválgalávdegotti fitnančujuhus lea Jäämerentie 1, boastačujuhus PL 60, 99601 Soađegilli.

 GUOVDDÁŠVÁLGALÁVDEGODDÁI
Päivitetty: 7.11.2018 22:05