Takaisin
 1.2.2021
uutiskuva

Kylätoiminta-avustus haussa vuodelle 2021

Sodankylän kunnan kyläavustuksen hakuaika on 1.2.-15.4.2021.

Kylätoiminnan avustushakemus-lomake ja liitteet
Kyläavustushakemus
Toimintasuunnitelmapohja (vuodelle 2021)
Toimintakertomuspohja (vuodelta 2020)

Kyläavustusta voidaan myöntää hyväksyttävän hakemuksen perusteella määrärahan puitteissa kunnanhallituksen hyväksymän kylätoiminnan toiminta-avustamisen periaatteiden (Kh 12.2.2019 § 60) ja talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeen (Kh 18.1.2021 § 5 kohta 4 avustusten maksaminen) mukaisesti.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 15.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Sodankylän kunta, Kirjaamo, PL 60, 99601 Sodankylä tai sähköpostitse: kirjaamo@sodankyla.fi

Lisätietoja:
maaseutupäällikkö Eini Kivilompolo puh. 040 548 1674, etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Kylätoiminnan avustushakemus-lomake liitteineen löytyvät myös osoitteesta:
Tietoa Sodankylästä / Kylät palveluineen

Päivitetty: 7.11.2018 22:05