Takaisin
 25.1.2021

Ahkeolbmuid bálvalanovttadagaid bargit ja ássit koronaboahkuheamit álgán Soađegilis dán vahkkus – gieldalaččaid ii gánnet vel gulaskuddat boahkuhanáiggiid

Soađegilis sode-bargiid koronaboahkuheamit álge 12.1.2021. Boahkuheamit leat ovdánan nu, ahte disdaga 19.1. besse boahkuhit ahkeolbmuid bálvalanovttadagaid bargiid ja ássiid. Boahkuheamit ovdánit álbmotlaš koronastrategiija ja boahkuid fidnenvejolašvuođa mielde. Čuovvovažžan boahkuhuvvojit ruovttubuohccedivššu áššehasat, maid maŋŋá boahkuhus fállojuvvo badjel 80-jahkásaš gieldalaččaide, geat eai fidne ahkeolbmuid bálvalusaid. Boahkuheamit ovdánit ahkejoavkkuid mielde, ja das váldojuvvo vuhtii gieldalaččat, geat leat duođalaš buohccánáitaga vuolde koronavirusdávdda dihte.

Soađegili giela sávvá ain mášu vuordit iežas boahkuhanvuoru. Dán muttus gieldda koronarávventelefovdnii dahje infekšuvdnavuostáváldimii ii galggašii riŋget koronaboahkuhemiid áigetávvala dahje boahku áigevárrema birra. Dál lea deháleamos sihkkarastit boahkuhemiid fidnašuvvan vuos dakkár riskajoavkkuide, geat leat stuorámus buohccánáitaga vuolde. Buohkat geat háliidit, bohtet fidnet boahku vuorustis.

Gielda dieđiha boahkuhandili ovdáneamis media bokte, gieldda neahttasiiddus ja sosiálalaš medias sihke addá sierra rávvagiid boahkuhemiid áiggiid várremis.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05