Takaisin
 13.1.2021

Sodankylä mukana työllisyyden kuntakokeilussa - tavoitteena asiakaslähtöisemmät työllisyyspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021. Lapista mukaan on valittu neljä kuntaa: Rovaniemi, Kemijärvi, Sodankylä ja Tornio. Kuntakokeilun tavoitteena on edistää entistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen tai muihin palveluihin pääsyä sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. TE-toimisto ilmoittaa kuntakokeiluun siirtyville asiakkaille siirrosta henkilökohtaisesti, eikä siirtyminen edellytä asiakkaalta toimenpiteitä.

Kuntakokeilun asiakaskohderyhmään kuuluu kunnissa asuvat nuoret, maahanmuuttajat ja vieraskieliset sekä työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen päivärahaan. TE-toimistolle jää kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten työttömyysturvaa koskevia lausuntoja.

Kuntakokeiluilla tavoitellaan työllisyysasteen nostoa sekä parempaa julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuutta tuomalla yhteen valtion ja kuntien resursseja, osaamista ja palveluita. Kokeilut mahdollistavat nykyistä paremmin yhteen sovitetut työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja osaamispalvelut asiakkaan hyväksi. Kokeiluissa kehitetään tehostettua asiakaspalvelumallia, jossa asiakkaan kotikunta on työnhakijaan yhteydessä heti työttömyyden alkuvaiheessa ja tarjoaa henkilökohtaista palvelua työllistymisen tueksi.

Kunnat tarjoavat työnhakijoille laaja-alaiset palvelut

Kuntakokeiluun siirtyvän asiakaskohderyhmän palvelutarpeet ja tilanteet ovat moninaisia. Kuntien näkökulmasta kokeilu edellyttää laaja-alaisen palvelumallin rakentamista ja ratkaisujen löytämistä erilaisiin asiakastarpeisiin. Kunnissa mukana ovat työllisyys-, yritys-, terveys-, sosiaali- ja nuorisopalvelut. Työllisyyspalveluiden rinnalla voidaan asiakkaille tarjota esimerkiksi terveys- tai nuorisopalveluja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lisäksi palvelumallissa on tiiviisti mukana muun muassa kansaneläkelaitos, järjestöt, koulutuksen järjestäjät ja palveluntuottajat.

Lapin kokeilussa päätavoitteena on rakentaa paikalliset työllisyyden edistämisen toimintamallit. Yhtenä keskeisenä osa-alueena tässä on osaamisen kehittäminen, koska usein työllistymisen esteenä on puutteellinen tai vanhentunut ammattitaito. Kuntakokeilussa parannetaan nykyisiä toimintamalleja, mutta samalla kiinnitetään erityistä huomiota asiakasohjaukseen, osaamistarpeiden tunnistamiseen sekä tuen ja ohjauksenkehittämiseen.

Osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen edellyttää myös aktiivista yritysyhteistyötä ja työelämän tarpeiden tunnistamista. Kunnat edistävät työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista ja yhdessä TE-hallinnon kanssa luodaan yhteinen toimintamalli työnantajien palvelemiseksi.

Yhteystiedot:
Lapin ELY-keskus, yksikön päällikkö Satu Huikuri, puh. 0295 037 049
Lapin TE-palvelut, johtaja Tiina Keränen 0295 039 636
Rovaniemen kaupunki, työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu 040 521 2373
Tornion kaupunki , vs. henkilöstöpäällikkö Tarja Konola-Jokinen 040 645 9660
Sodankylän kunta, talous- ja hallintojohtaja Tarja Lempeä 040 160 3390

Päivitetty: 7.11.2018 22:05