Takaisin
 17.3.2021

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustusten haku käynnissä 30.4.2021 mennessä

​Vuoden 2021 vapaa-ajan palvelujen avustusmäärärahat julistetaan haettavaksi seuraavasti:

Kulttuuritoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yksityisille

1) TOIMINTA-AVUTUS 30.4.2021 mennessä
2) KOHDEAVUSTUS 30.4.2021 mennessä

Kulttuuriavustusten tarkoituksen on  edistää ja monipuolistaa Sodankylän kulttuuritoimintaa, eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä kulttuurista kansalais- ja harrastustoimintaa.

Liikuntatoimintaa harjoittaville liikuntajärjestöille ja kyläyhdistyksille

1) LIIKUNTATOIMINTA-AVUSTUS 30.4.2021 mennessä
2) LATUAVUSTUS Kyläyhdistyksille 30.4.2021 mennessä

Liikunta-avustusten tavoitteena on tukea Sodankyläläisiä liikuntajärjestöjä, jotka omalla toiminnallaan edistävät kuntalaisten liikkumista - eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrasta liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn yläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Nuorisotoimintaa ja nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamiseen

1) TOIMINTA-AVUSTUS 30.4.2021 mennessä,
2) KOHDEAVUSTUS 30.4.2021 mennessä.

Nuorisotoiminnan avustusten tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista, tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja oikeuksien toteutumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja, kuten Nuorisolaki (2016) velvoittaa. Tavoitteen toteuttamisen lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.

 

Hakemukset liitteineen toimitetaan

SODANKYLÄN KUNTA / Kirjaamo
Sivistyslautakunta
PL 60, 99601 SODANKYLÄ

HUOM! Järjestöillä tulee olla Y-tunnus, jotta avustusta voidaan maksaa!

Päivitetty: 7.11.2018 22:05