Takaisin
 17.12.2020

Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

​Anglo American -konserniin kuuluva AA Sakatti Mining Oy suunnittelee Sakatin monimetalliesiintymän hyödyntämistä. Hankealue sijaitsee Sodankylän kunnassa noin 15 km kuntakeskuksesta koilliseen Kitisen itäpuolella. Sakatin esiintymä sijoittuu Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen ja soidensuojelualueen (Viiankiaapa) länsilaidalle.

Hankkeen suunnitteluun sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAlaki, 252/2017) mukaista YVA-menettelyä. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (YVAselostus) esitetään tiedot hankkeesta, vaihtoehdoista ja arviointi todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 12.2.2021 Lapin ELY-keskukseen  postitse Hallituskatu 3 B, Rovaniemi tai sähköpostitse: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi .

Sakatin monimetalliesiintymän kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä kunnan kotisivuijen kuulutuksissa: http://sodankyla.tweb.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=145125

Päivitetty: 7.11.2018 22:05