Takaisin
 21.8.2020

​Sodankylän kouluverkosta päätetään valtuustossa 10.9.2020 osana talouden tasapainottamisohjelmaa – esitys julkaistu kunnan verkkosivuilla, kuntalaisinfo 24.8.2020

Sodankylän kunnan talouden tasapainottamisesityksen valmistelun yhteydessä on tarkasteltu tarvetta ja mahdollisuuksia tehdä muutoksia olemassa olevaan kouluverkkoon. Sodankylän kunnan oppilasmääräennuste sekä taloudellinen tilanne kunnassa edellyttävät kouluverkon tarkastelua. Talouden tasapainottamisen ja palvelurakenteen uudistamisen työryhmä esittää, että 8/2022 alkavan lukuvuoden alusta kouluverkko muodostuisi keskustaajamassa sijaitsevasta Tähtikunnan koulusta, Vuotson alakoulusta ja Järvikylien alakoulusta. Torvisen ja Vaalajärven kaikki oppilaat sekä Järvikylien ja Vuotson yläkoululaiset siirtyisivät siis Tähtikunnan kouluun.  

Kouluverkkokuulemiset kouluilla pidetty, kirjallisen lausunnon voi vielä jättää

Sodankylän kunta järjesti kouluverkon kuntalaistilaisuudet Vuotson, Torvisen ja Vaalajärven kyläkouluilla 18.-20.8.2020.  Kuntalaiset voivat halutessaan toimittaa kirjallisen lausunnon suunniteltuihin kouluverkkomuutoksiin ja niiden vaikutuksiin liittyen Sodankylän kuntaan osoitteeseen Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä tai sähköpostilla kirjaamo@sodankyla.fi. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään ti 25.8.2020 klo 14:00 mennessä. Kaikki kirjalliset lausunnot kirjataan ja ne ovat päätöksentekijöiden käytettävissä ja osa päätöksentekoa.  

Tarve tarkastella kouluverkkokokonaisuutta perustuu kunnan taloudelliseen tilanteeseen sekä ennusteeseen lasten määrän vähenemisestä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä (esimerkiksi alakoululaisia ennustetaan olevan 27% vähemmän vuonna 2030 kuin tänä vuonna). Kouluverkon keskittäminen helpottaisi myös henkilöstötarpeen suunnittelua lapsimäärän vähetessä. Lisäksi kyläkouluissa on merkittäviä peruskorjaustarpeita. Keskustaajamaan vuonna 2022 valmistuva uusi koulurakennus voi palvella myös kylien oppilaita.  

Kouluverkon tarkastelussa on otettu huomioon lakisääteisen koulukuljetusten aikarajat. Tähtikunnan koulun alakoulun ryhmäkoot on laskettu laskennallisella ryhmäkoolla/suhdeluvulla 20 lasta/opettaja. Lisäksi on laskettu, että Tähtikunnan koulun aineenopettajaresurssi on riittävä yläkoulun opetuksen järjestämiseen koko kunnan yläkoulun oppilaille. Laskelmia voi tarkastella talouden tasapainottamisesityksestä (liitteenä).

Kouluverkkokonaisuutta käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 26.8.2020, jonka jälkeen se etenee kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Ainoastaan valtuusto voi päätöksillään perustaa ja lakkauttaa kouluja.    
  

Kuntalaiset voivat tutustua tasapainottamisesitykseen kunnan kotisivuilla sekä osallistua kuntalaisinfoon ma 24.8.2020  

Talouden tasapainottamisen ja palvelurakenteen uudistamisen työryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi sisältää taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös merkittäviä toiminnallisia uudistuksia. Esityksellä tavoitellaan kokonaisuudessaan 5,4 milj. euron pysyvää toimintakatteen alentumista vuosina 2020-2023.
  
Kuntalaisille suunnattu infotilaisuus talouden tasapainottamisen kokonaisuudesta pidetään maanantaina 24.8.2020 klo 17-20 Sodankylän kunnanviraston valtuustosalissa, tilaisuus lähetetään myös suorana nettilähetyksenä kunnan kotisivujen kautta, osoitteessa sodankyla.fi/valtuustosali.  
  
Esitys talouden tasapainottamiseksi käsitellään kunnanhallituksessa 31.8.2020 ja kunnanvaltuustossa 10.9.2020.

Liite:
Esitys talouden tasapainottamiseksi 2020-06-16.pdf

Päivitetty: 7.11.2018 22:05