Takaisin
 6.8.2020
uutiskuva

Esitys talouden tasapainottamiseksi sisältää mahdollisia muutoksia Sodankylän kouluverkkoon – kuntalaisten kuuleminen ja koulukierrokset elokuun aikana

Sodankylän kunnan talouden tasapainottamisesityksen valmistelun yhteydessä on tarkasteltu tarvetta ja mahdollisuuksia tehdä muutoksia olemassa olevaan kouluverkkoon. Sodankylän kunnan oppilasmääräennuste sekä taloudellinen tilanne kunnassa edellyttävät kouluverkon tarkastelua. 

Kouluverkkotarkastelussa esitetään opetuksen keskittämistä Tähtikunnan koululle, jolloin kyläkoulujen toimintaa supistetaan ja osittain lakkautetaan 

Talouden tasapainottamisen ja palvelurakenteen uudistamisen työryhmä esittää, että 8/2022 alkavan lukuvuoden alusta kouluverkko muodostuisi keskustaajamassa sijaitsevasta Tähtikunnan koulusta, Vuotson alakoulusta ja Järvikylien alakoulusta. Torvisen ja Vaalajärven kaikki oppilaat sekä Järvikylien ja Vuotson yläkoululaiset siirtyisivät siis Tähtikunnan kouluun.  

Tarve tarkastella kouluverkkokokonaisuutta perustuu kunnan taloudelliseen tilanteeseen sekä ennusteeseen lasten määrän vähenemisestä merkittävästi vuoteen 2030 mennessä (esimerkiksi alakoululaisia ennustetaan olevan 27% vähemmän vuonna 2030 kuin tänä vuonna). Kouluverkon keskittäminen helpottaisi myös henkilöstötarpeen suunnittelua lapsimäärän vähetessä. Lisäksi kyläkouluissa on merkittäviä peruskorjaustarpeita. Keskustaajamaan vuonna 2022 valmistuva uusi koulurakennus voi palvella myös kylien oppilaita.  
  
Kouluverkon tarkastelussa on otettu huomioon lakisääteisen koulukuljetusten aikarajat. Tähtikunnan koulun alakoulun ryhmäkoot on laskettu laskennallisella ryhmäkoolla/suhdeluvulla 20 lasta/opettaja. Lisäksi on laskettu, että Tähtikunnan koulun aineenopettajaresurssi on riittävä yläkoulun opetuksen järjestämiseen koko kunnan yläkoulun oppilaille. 

Kouluverkkokonaisuutta käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa 26.8.2020, jonka jälkeen se etenee kunnanhallituksen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Ainoastaan valtuusto voi päätöksillään perustaa ja lakkauttaa kouluja.  Ennen päätöksentekoa järjestetään kuntalaisille yleiset kuulemistilaisuudet kolmella koululla ja lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus tulla kuulluksi kirjallisesti. 
  
  
Kouluverkon kuntalaistilaisuudet 18.-20.8.2020 Vuotsossa, Torvisessa ja Vaalajärvellä 

Sodankylän kunta järjestää julkiset kuulemistilaisuudet kuntalaisille seuraavasti: 

Vuotson koulu 18.8.2020 klo 17 - 20 
Torvisen koulu 19.8.2020 klo 17 - 20 
Vaalajärven koulu 20.8.2020 klo 17 - 20 


Mahdollisuus jättää kirjallinen lausunto sähköpostilla tai kirjeitse kirjaamoon 25.8.2020 klo 14:00 mennessä 

Kuntalaiset voivat halutessaan toimittaa kirjallisen lausunnon suunniteltuihin kouluverkkomuutoksiin ja niiden vaikutuksiin liittyen Sodankylän kuntaan osoitteeseen Jäämerentie 1, 99600 Sodankylä tai sähköpostilla kirjaamo@sodankyla.fi. Lausunnot tulee toimittaa viimeistään ti 25.8.2020 klo 14:00 mennessä. Kaikki kirjalliset lausunnot kirjataan ja ne ovat päätöksentekijöiden käytettävissä.  


Esitys talouden tasapainottamiseksi päätöksentekoon syyskuussa; kokonaistavoitteena 5,4 milj. säästöt, kouluverkon vaikutus 1,1 milj. euroa 

Talouden tasapainottamisen ja palvelurakenteen uudistamisen työryhmän esitys kunnan talouden tasapainottamiseksi valmistui 16.6.2020, ja se on esitelty henkilöstön edustajille ja valtuutetuille järjestetyissä seminaareissa 17. ja 18.6.2020.  
  
Tasapainottamisohjelma sisältää taloudellisten tavoitteiden lisäksi myös merkittäviä toiminnallisia uudistuksia. Organisaation palveluverkkoa tarkastellaan vastaamaan palvelutarvetta, ja tarkastelussa on mukana myös mahdolliset muutokset kouluverkkoon. Esityksellä tavoitellaan kokonaisuudessaan 5,4 milj. euron pysyvää toimintakatteen alentumista vuosina 2020-2023; kouluverkon osuus säästötavoitteesta olisi arviolta 1,1 milj. euroa.  
  
Kuntalaisille suunnattu infotilaisuus talouden tasapainottamisen kokonaisuudesta pidetään maanantaina 24.8.2020 klo 17-20 Sodankylän kunnanviraston valtuustosalissa, tilaisuus lähetetään myös suorana nettilähetyksenä kunnan kotisivujen kautta.  
  
Esitys talouden tasapainottamiseksi käsitellään kunnanhallituksessa 31.8.2020 ja kunnanvaltuustossa 10.9.2020.  
  

Lisätietoja: 
Sodankylän kunta 
vs. kunnanjohtaja Tarja Lempeä 
040 160 3390, tarja.lempea@sodankyla.fi  
  
vs. sivistysjohtaja Ritva M. Ollila
040 5442234, ritva.m.ollila@sodankyla.fi 
 
Kuva: Havainnekuva Sodankylän uudesta monitoimikeskuksesta, Tähtikunnan koulusta, joka valmistuu 2022; Lukkaroinen Arkkitehdit Oy ja YIT Suomi Oy.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05