Takaisin
 29.8.2018

Sodankylän kunta haluaa lisätä uusiutuvan energian käyttöä, lämmön ostamisesta aloitetaan kilpailutus

Sodankylän kunnanhallitus on päättänyt 28.8.2018 esittää Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:lle neuvottelumenettelyyn perustuvan kilpailutuksen aloittamista lämmön ostamisesta kunnan kaukolämpöverkkoon.

Päätöksen taustalla on talvesta 2018 saakka käydyt neuvottelut biovoimalan perustamisesta Sodankylän kuntaan. Neuvotteluprosessin aikana kertyneen tiedon pohjalta kunnanhallitus on katsonut Sodankylän kunnalle olevan hyötyä lämmön ostosta ulkopuoliselta toimijalta.

Uusien energiamuotojen selvittäminen on nähty tarpeelliseksi mm. olemassa olevan lämmöntuottokapasiteetin iän ja siihen liittyvän investointitarpeen vuoksi. Lisäksi turpeen käyttöön tulevaisuudessa liittyy erilaisia uhkia, kuten tuotannon mahdollinen loppuminen, turpeen luokitus ei-uusiutuvaksi sekä päästöoikeuksien hinnannousu. Kunnan tavoitteena on myös toteuttaa Suomen ilmastopolitiikkaa sitoutumalla uusiutuvan energian käytön lisäämiseen.

Sodankylän kunnan lämmön tuotannon, jakelun ja myynnin hoitaa kunnan tytäryhtiö Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy. Kunnan yhtiö on  julkinen hankintayksikkö, jonka ostot ulkopuolelta on kilpailutettava. Talven ja kesän aikana käydyt keskustelut ulkopuolisten toimijoiden kanssa katsotaan hankintalain mukaiseksi markkinakartoitukseksi. Markkinakartoituksen avulla on selvitetty millä ehdoilla lämpöä voidaan Sodankylän alueella tuottaa, ja kartoituksen perusteella tullaan määrittelemään kilpailutuksen minimiehdot.

Lisätietoja:
Kehittämisjohtaja Jukka Lokka
p. 040 146 0448

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found