Takaisin
 22.8.2018

Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasen Kiiloselän asemakaava/sajádatláva

​Sodankylän Kakslauttaseen on valmisteilla asemakaavan laajennus koskien Kiiloselän aluetta

Asiaa koskeva kaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 27.8. – 26.9.2018. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat

Maanomistajille sekä niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloajan kuluessa.

Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella: Sodankylän kunta, tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä.

Sodankylän kunta  Tekninen osasto

Soađegili Kakslauttasii lea válmmaštallama vuolde sajádatláva viiddideapmi guoskkadin Kiiloselkä viidodaga

Ášši guoski lávvahámus dollo EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde oaidninláhkai Soađegili gielddadálu (Jäämerentie 1) teknihkalaš ossodagas 27.8. – 26.9.2018. Lávvaáššebáhpárat leat oaidninláhkai maiddái gieldda ruoktosiidduin čuju-husas: www.sodankyla.fi/kaavat

Eanaeaiggádiidda sihke daidda geaid ássamii, bargamii dahje eará dillái lávva sáhttá váikkuhit, várrejuvvo dilálašvuohta jogo njálmmálaččat dahje čálalaččat cealkit oaivila áššis oaidnináigge siste.

Čálalaš oaiviliid galgá doaimmahit čujuhusain: Soađegili gielda, teknihkalaš ossodat, PL 60, 99601 Soađegilli.

Soađegili gielda  Teknihkalaš ossodat

Päivitetty: 31.8.2018 12:31

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found