Takaisin
 26.7.2018
uutiskuva

Sodankylässä poikkeuksellisen pitkän hellejakson vaikutukset huomioidaan ikäihmisten ja muiden riskiryhmien kohdalla mm. ohjeistuksin, tuulettimin ja virvokkein

Sodankylässä on tänä kesänä ollut ennätyskuumaa - heinäkuussa rikottiin yli 100 vuotta vanha lämpöennätys ja poikkeuksellisen pitkän hellejakson odotetaan jatkuvat vielä useamman viikon. Jatkuva helle koettelee erityisesti ikäihmisiä, ja vanhustyön yksiköissä onkin jouduttu miettimään ratkaisuja, niin asiakkaiden kuin henkilökunnan hyvinvoinnin varmistamiseksi.
 

Helteen vaikutuksia pyritään minimoimaan monin tavoin vanhustyön yksiköissä ja kotihoidossa

Yleiset ohjeet juoda riittävästi, pukeutua kevyesti ja käyttää ulkona hattua sekä hakeutua viileisiin tiloihin eivät riitä, kun kuumuus jatkuu pitkään ja kyseessä on iäkäs kuntalainen. Kunnan vanhustyön yksiköissä helteen vaikutuksia pyritään vähentämään monin tavoin. Sodankylän kunnan vanhustyön johtaja Inga Mukun mukaan vanhustyön yksiköiden ja kotihoidon henkilökuntaa on ohjeistettu helteiden ja siitä aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Yksiköihin on hankittu mm. tuulettimia ja viilentäviä virvokkeita, niin asiakkaille kuin henkilökunnalle. Erityisen tärkeää ennaltaehkäisy on tehostetun palveluasumisen yksiköissä Nutukkaassa ja Hannuksenkartanossa, joissa viilentävää ilmastointia ei ole. Inga Mukun mukaan molempien talojen osalta ilmastoinnin tehostaminen tullaan huomioimaan tulevissa remonttisuunnitelmissa, siltä varalta että pitkät hellejaksot yleistyvät tulevaisuudessa.

 

Myös vapaaehtoistyöntekijöitä aktivoitu mukaan huolehtimaan vanhuksista, mm. THL ohjeistaa miten jokainen voi auttaa läheistään helteellä

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko on lähestynyt kuntatoimijoita ja sairaanhoitopiirejä kirjeellä, jossa hän esittää huolensa kuumuuden haitoista iäkkäälle väestölle ja kehottaa ennakointiin ja ennaltaehkäisyyn. Ministeri nostaa esiin myös naapuriavun ja vapaaehtoisyön merkityksen vanhuksista huolehtimiseksi. Sodankylässäkin vapaaehtoistyöntekijöihin on oltu yhteydessä. 'Yhteisöllisyydellä on tällaisessa poikkeustilanteessa suuri merkitys, ja toisistamme huolehtiminen helteen aikana on tärkeää', toteaa Mukku. 

Vanhusten lähipiiri – naapurit, ystävät ja omaiset - sekä jokainen kuntalainen voi seurata, miten lähellä asuva vanhus helteellä jaksaa ja huolehtia siitä, että hän nauttii riittävästi nesteitä ja suolaista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta löytyy hyvää ohjeistusta helteen terveyshaitoista ja siitä, miten vanhusta autetaan kotiolosuhteissa. 

THL:n ohjeistuksia helteen varalle:

Muista nämä viisi asiaa helteillä
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/kampanjat/kesaterveys/muista-nama-viisi-asiaa-helteilla

Helle ja helteen terveyshaitat
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/helle

Helteen terveyshaittojen torjuntaohjeet väestölle
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/helle/helteen-terveyshaittojen-torjunta-vaestolle

Helteen terveyshaittojen torjunta hoitolaitoksissa
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/helle/helteen-terveyshaittojen-torjunta-hoitolaitoksissa

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found