Takaisin
 5.7.2018

Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.6.2018

​Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 25.6.2018 antanut päätöksen 18/0329/2, dnro 00269/17/2209.

Asia: Kunnallisvalitus

Valittaja: Päivi Vauhkonen

Valitus on koskenut Sodankylän kunnanhallituksen tekemää päätöstä 16.1.2017 § 4

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten kumoaa kunnanhallituksen päätöksen 14.11.2016 § 372 sekä valituksenalaisen päätöksen 16.1.2017 § 4 siltä osin kuin se koskee Vauhkosen määräaikaista siirtämistä controllerin virkasuhteeseen.

Hallinto-oikeus velvoittaa Sodankylän kunnan korvaamaan Vauhkosen oikeudenkäyntikulut.

 

Sodankylässä 5.7.2018

Sodankylän kunnanhallitus

Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found