Takaisin
 28.6.2018

Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.6.2018

​Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 25.6.2018 antanut päätöksen 18/0339/2, dnro 01216/16/2207.

Asia: Kunnallisvalitus

Valittaja: Päivi Vauhkonen

Valitus on koskenut Sodankylän kunnanhallituksen tekemää päätöstä 19.9.2016 § 293

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus jättää tutkimatta Vauhkosen vastaselityksessä esittämän väitteen, jonka mukaan kunnanhallituksella ei ole ollut toimivaltaa valituksenalaisessa asiassa. Muilta osin hallinto-oikeus on tutkinut asian ja kumoaa kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen päätökset.

Hallinto-oikeus velvoittaa Sodankylän kunnan korvaamaan Vauhkosen oikeudenkäyntikulut.

 

Sodankylässä 28.6.2018

Sodankylän kunnanhallitus

Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found