Takaisin
 27.6.2018

Kuulutus: Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.6.2018

​Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 25.6.2018 antanut päätöksen 18/0330/2, dnro 00271/17/2209. 

Asia: Kunnallisvalitus

Valittaja: Päivi Vauhkonen

Valitus on koskenut Sodankylän kunnanhallituksen tekemää päätöstä 16.1.2017 § 5

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen päätökset 12.12.2016 §:t 413 ja 414 sekä valituksenalaisen päätöksen 16.1.2017 § 5 pois lukien asiamieskuluja koskevilta osilta.

Hallinto-oikeus velvoittaa Sodankylän kunnan korvaamaan Vauhkosen oikeudenkäyntikulut.


Sodankylässä 27.6.2018
Sodankylän kunnanhallitus

Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found