Takaisin
 25.6.2018

Avoin työpaikka: Lähihoitaja

Sodankylän terveyskeskuksessa on haettavana 2.8.2018 klo 12.00 mennessä

LÄHIHOITAJAN toimi vuodeosastolla

Etsimme uudistuneeseen toimintaympäristöömme lähihoitajaa.

Vuoden 2017 aikana on toteutettu vuodeosaston ja akuutti- ja kiireetön vastaanotto-yksikön toimintojen yhdistäminen. Nyt haemme innokasta lähihoitajaa vuodeosastolle tekemään kolmivuorotyötä mukavassa ja nuorekkaassa joukossa. Työ on haasteellista ja vaihtelevaa. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä ja aloitteellisuutta. Lisäksi toivomme innovatiivista ja kehittämismyönteistä työotetta. Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta yksilö- ja tiimityöskentelyyn.

Työ terveyskeskuksen 30 -paikkaisella vuodeosastolla on monipuolista ja haasteellista hoitotyötä. Työtä tehdään pienryhmässä, joka suunnittelee ja toteuttaa potilaan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Vuodeosastolla hoidetaan vaativaa yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sekä kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Potilaat ohjautuvat vuodeosastolle terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalta, sekä erikoissairaanhoidon kaikilta erikoisaloilta.

Yksiköiden toimintojen yhdistymisen myötä lähihoitaja voi tarvittaessa työskennellä myös akuutti- ja kiireetön vastaanotto-yksikössä. Siellä lähihoitajan työtehtävät ovat monipuolisia sisältäen muun muassa osallistumista hoidon tarpeen arviointiin yhdessä sairaanhoitajan kanssa, työskentelyä poliklinikalla sairaanhoitajan työparina sekä toimimista ajanvarauksessa.

Terveyskeskuksessa on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä.

Toivomme hakijalta aitoa kiinnostusta kehittää yksiköiden välistä yhteistyötä sekä halua edistää avointa ja positiivista ilmapiiriä. Pidämme tärkeänä halua oppia ja kehittää omaa ammattitaitoa. Edellytämme hyviä valmiuksia sekä itsenäiseen että moniammatilliseen työskentelyyn, itsenäiseen päätöksentekoon sekä kykyä työskennellä nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Toimeen liittyy opetusvelvollisuus.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan toimeen on sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Mainitsethan hakemuksessa jos sinulla on jokin erikoistaito, mistä voisi olla hyötyä uudessa työssäsi.

Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain (759/2004) mukainen todistus. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Sodankylän kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 189461. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.

Lisätietoja antaa:

Vuodeosaston vastaava sairaanhoitaja Sirpa Korvanen puh. 040 738 4420, sirpa.korvanen@sodankyla.fi

Lisäksi ajalla 25.-27.6 ja 30.7- 2.8.2018 lisätietoja antaa osastonhoitaja Marika Lehtinen puh. 040 549 5491, marika.lehtinen@sodankyla.fi


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/189461
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found