Takaisin
 25.6.2018

Avoin työpaikka: Sairaanhoitaja

Sodankylän terveyskeskuksessa on haettavana 2.8.2018 klo 12.00 mennessä

SAIRAANHOITAJAN toimi varahenkilöstössä, sijoituspaikkana akuutti ja kiireetön vastaanotto sekä vuodeosasto

Etsimme uudistuneeseen toimintaympäristöömme sairaanhoitajaa varahenkilöstöön.

Vuoden 2017 aikana on toteutettu vuodeosaston ja akuutti- ja kiireetön vastaanotto -yksikön toimintojen yhdistäminen. Nyt haemme joukkoomme innokasta ja kehittämismyönteistä sairaanhoitajaa, joka tulisi toimimaan kummassakin yksikössä varahenkilönä. Työ on haasteellista ja vaihtelevaa. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä ja aloitteellisuutta. Lisäksi toivomme innovatiivista työotetta. Tehtävän hoitaminen edellyttää kiinnostusta yksilö- ja tiimityöskentelyyn.

Työ on kaksivuorotyötä. Sairaanhoitajan kotiyksikkö on akuutti- ja kiireetön vastaanotto.

Akuutti- ja kiireetön vastaanotto -yksikössä sairaanhoitajan työtehtävät ovat monipuolisia sairaanhoitajan tehtäviä. Työhön kuuluu muun muassa hoidon tarpeen arviointia, työskentelyä poliklinikalla sekä erilaisten sairaanhoitajavastaanottojen pitämistä.

Työ terveyskeskuksen 30 -paikkaisella vuodeosastolla on monipuolista ja haasteellista hoitotyötä. Työtä tehdään pienryhmässä, joka suunnittelee ja toteuttaa potilaan yksilöllistä ja kokonaisvaltaista hoitoa. Vuodeosastolla hoidetaan vaativaa yleislääkäritasoista sairaanhoitoa sekä kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Potilaat ohjautuvat vuodeosastolle terveyskeskuksen päivystyspoliklinikalta, sekä erikoissairaanhoidon kaikilta erikoisaloilta. Lisäksi vuodeosastolla hoidetaan toistaiseksi myös pitkäaikaispotilaita.

Toivomme hakijalta aitoa kiinnostusta kehittää yksiköiden välistä yhteistyötä sekä halua edistää avointa ja positiivista ilmapiiriä. Pidämme tärkeänä halua oppia ja kehittää omaa ammattitaitoa. Edellytämme hyviä valmiuksia sekä itsenäiseen että moniammatilliseen työskentelyyn, itsenäiseen päätöksentekoon sekä kykyä työskennellä nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Terveyskeskuksessa on käytössä Pegasos-sairauskertomusjärjestelmä.

Toimeen liittyy opetusvelvollisuus.

Kelpoisuusehtona on ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.

Tehtävässä edellytetään 1.3.2018 lähtien tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Ennen toimen vastaanottamista tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja lain (759/2004) mukainen todistus. Toimessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Sodankylän kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee lähettää kuntarekry.fi -palvelun kautta, työavain 189456. Hakemukseen tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset ja ansioluettelo.

Lisätietoja antaa:

Vuodeosaston vastaava sairaanhoitaja Sirpa Korvanen puh. 040 738 4420, sirpa.korvanen@sodankyla.fi

Ajalla: 25.6- 6.7.2018 Akuutti- ja kiireetön vastaanotto -yksikön vastaava sairaanhoitaja Leena Berg-Poikela puh. 040 354 0291, leena.berg-poikela@sodankyla.fi

Ajalla 25.-27.6 ja 30.7- 2.8.2018 lisätietoja antaa: Osastonhoitaja Marika Lehtinen puh. 040 549 5491, marika.lehtinen@sodankyla.fi


Lue alkuperäinen uutinen tästä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/189456
Lähde: Kuntarekry
Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found