Takaisin
 5.6.2018
uutiskuva

Hyvinvointikeskuksen ja jäähallin rakentaminen sekä muut urakat etenevät kesän aikana Sodankylässä

Kesäaika on aktiivista urakoiden ja korjaustöiden aikaa. Sodankylän katukuvassa ja kuntalaisille näkyvimmät kesän urakat ovat hyvinvointikeskuksen ja jäähallin työmaat. Lisäksi kunnan alueella ja kiinteistöissä tehdään muita saneeraus- ja korjaustöitä sekä päällystys- ja valaistustöitä. Toteutettavat urakat eivät vaikuta merkittävästi kuntalaisiin tai kunnan palveluihin kesän aikana.

Uusia rakennuksia ja kiinteistöjen korjauksia 
Metsävainion alueella hyvinvointikeskuksen rakennustyöt ja yhdyskuntatekniset työt jatkuvat. Hyvinvointikeskuksen työmaan etenemistä voi seurata raksakameran kautta (linkki kunnan kotisivuilla). Jäähallin rakentaminen liikuntahallin vieressä etenee myös kesän aikana, ja rakennustyöt voivat lyhytaikaisesti vaikuttaa liikuntahallin parkkialueen käyttöön ja Haastajantien kevyenliikenteen väylän käyttöön.

Kunnan kiinteistöissä toteutetaan kesän aikana erilaisia saneeraus- ja korjaustöitä. Mm. Sodankylän kunnanviraston sade- ja salaojajärjestelmien saneeraustyöt viimeistellään, Paulaharjun päiväkotia saneerataan osastoittain, Aleksanteri Kenan koulun sisäilmaan liittyvät korjauksia toteutetaan ja Kitisenrannan koulun pihapiiriin asennetavien väistötiloina toimivien luokkaparakkien perustyöt aloitetaan. Kitisenrannan osalta pihan käyttöön ja Vasantien liikenteeseen voi tulla muutoksia heinäkuussa ja työt jatkuvat syyskuun loppuun saakka. Tarkemmista suunnitelmista tiedotetaan tarvittaessa.

Pienimuotoisia päällystystöitä ja valaistusta
Kesän tieurakoissa urakoitsijoina toimivat Skanska Industrial Solutions Oy  ja Napapiirin Kuljetus Oy. Skanska päällystää Seitatiellä, Karjalammentie-Poromiehentie välisellä kevyenliikenteenväylällä sekä Tuohustie-Varrastie välisellä kevyenliikenteenväylällä. Napapiirin Kuljetus Oy jatkaa viime kesänä aloitetun Metsävainointien rakentamisen loppuun, sekä rakentaa Savikankaalla Kesäkiehisessä. Lisäksi katuverkostoon tehdään pienehköjä kunnostustöitä. Kunnostus- ja päällystystöiden mahdolliset vaikutukset muulle liikenteelle ovat vähäisiä ja tilapäisiä.

Petkulan kylävalaistusta jatketaan kesän aikana Dynning Finland Oy:n toimesta Valtatie 4 saakka. Lisäksi Kevitsantien risteysalue valaistaan yhteistyössä Kaivosyhtiön kanssa. Myös Luostolla tehdään valaistuksen saneeraustöitä. Savikankaalle suunniteltu valaistuksen rakentaminen siirtyy seuraavalle vuodelle.

Jeesiöntien saneeraus välillä Kasarmintie-Koulutie kilpailutus on vielä kesken. Sodankylän kunta toteuttaa saneerauksen Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:n kanssa. Jeesiöntien rakenne uusitaan ja samalla uusitaan vesihuollon putkistoja sekä viemärikaivoja.

Yleisten alueiden maisemointia ja reitistöjen parannuksia
Savikankaan alueella sekä Kitisen varrella tehdään maisemanhoitotöitä; pääasiassa raivataan pajukoita sekä harvennetaan suurempaa puustoa, yhteistyössä Kemijoki Oy:n kanssa.  Myös muutamia kirkonkylän puistoalueita siistitään ja harvennetaan. Siltaharjussa Porttipahdan rannalla uusitaan kalasataman laituri sekä tehdään maisemanhoidollisia toimenpiteitä.

Kelkkareiteillä parannetaan teidenylitysten merkintöjä sekä uusitaan Vaiskojoen ylittävä kelkkareittisilta. Myös Kommattiojan silta on uusitaan, ja työn aikana pururata on pois käytöstä.

Muut urakat etenevät ja niistä tiedotetaan tarpeen mukaan
Pienempiä korjaustöitä toteutetaan pitkin kesää mm. Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy:n ja Tähtikuitu Oy:n toimesta. Tarvittaessa esim. kaukolämmön korjaustöistä aiheutuvat mahdolliset katkokset tiedotetaan erikseen. Tähtikuitu tekee kirkonkylän alueella jonkin verran pienimuotoisia ja lyhytaikaisia kaivuutöitä uusille liittymille sekä tarvittaessa jälkitöitä viime kesän kaivuualueilla (yhteydenotot korjaustarpeista Tähtikuitu Oy:lle, info@tahtikuitu.fi).

Kuvassa Metsävainion työmaa viime kesältä.

LISÄTIEDOT:

yhdyskuntatekniikan päällikkö Jani Kiemunki
p. 0400 396 735, jani.kiemunki@sodankyla.fi

tilapalvelupäällikkö Ville Pyhäjärvi
p. 040 197 5846, ville.pyhajarvi@sodankyla.fi

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found