Takaisin
 2.6.2018

Sompion koulu siirtyy väistötiloihin syksyllä 2018

Sodankylän Sompion koululla on havaittu kuntotutkimuksen lisätutkimusten yhteydessä puutteita ilmanvaihtojärjestelmässä sekä laaja-alaisia kosteus ja mikrobivaurioita. Koulun tiloissa on todettu olevan kuituja, sisäilman mikrobeja sekä haihtuvia kemiallisia yhdisteitä. Yhdessä nämä sisäilmaan vaikuttavat tekijät aiheuttavat terveydensuojelulaissa määriteltyä terveyshaittaa, minkä vuoksi seuraava lukuvuosi aloitetaan väistötiloissa.

 

 

Viitteitä sisäilmaongelmista jo keväällä

Maaliskuussa 2018 oppilaiden huoltajille pidetiin tiedotustilaisuus, jossa esiteltiin Sompion koulun kuntotutkimuksen yhteydessä esiin nousseita tuloksia. Tuolloin terveydenvalvontaviranomainen edellytti, että tiloissa tehdään lisätutkimuksia. Lisätutkimusten tarkoituksena oli varmistua siitä, millaisiin toimenpiteisiin tilojen suhteen täytyy ryhtyä.

 

Nyt valmistuneiden tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että vaurioiden laajuus ja kirjo edellyttävät laaja-alaisia korjaustoimia, joiden aikana tiloissa ei ole mahdollista järjestää minkäänlaista toimintaa. Lisätutkimuksen tulokset saapuivat kuntaan 31.5.2018, jonka jälkeen koulun henkilökunnalle ja oppilaiden huoltajille pidettiin tiedotustilaisuudet asiasta.

 

Väistötilat selvityksen alla

Syksyllä 2017 Sodankylän keskustaajaman toisesta peruskoulusta, Aleksanteri Kenan koulusta, jouduttiin siirtämään osa opetuksesta Kitisenrannan koululle remontoituihin väistötiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Lisääntyneen tilatarpeen vuoksi kunta on jo tilannut parakkirakennuksia kuudelle opetusryhmälle. Parakit saapuvat Sodankylään kuitenkin vasta lokakuussa 2018.

 

Tällä hetkellä kunnassa selvitetään kiireellisellä aikataululla, missä tiloissa opetusta järjestetään elokuussa koulujen alkaessa. Tavoitteena on, että molempien koulujen oppilasryhmät voidaan sijoittaa väistötiloihin ikäluokittain ja ettei olemassa olevia oppilasryhmiä hajoteta. Huoltajille tiedotetaan väistötilojen tilanteesta kesän aikana.

 

Koulutuksen kehittämissuunnitelma valmisteilla

Sodankylässä on keväällä 2018 aloitettu koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman valmistelu. Suunnitelmassa otetaan kantaa muun muassa siihen, millaisissa tiloissa keskustaajaman perusopetus järjestetään tulevaisuudessa. Huoltajille pidetään kuulemistilaisuus kehittämissuunnitelmasta 12.6. klo 18 alkaen Sodankylän kunnanvirastolla. Päätökset suunnitelmasta tehdään syksyllä 2018.

 

Lisätietoja

Risto Varis, Sodankylän kunnan sivistysjohtaja

p. 0400 433 834


Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found