Takaisin
 29.5.2018
uutiskuva

Sodankylän kunta allekirjoitti yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksen Järjestökeskus Kitinen ry:n kanssa

Sodankylän kunta ja Järjestökeskus Kitinen ry ovat tiivistäneet yhteistyötään ja allekirjoittaneet yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksen 28.5.2018. Sopimus on voimassa 1.6.2018-31.12.2018. Sopimukseen sitoutuminen on luontevaa jatkoa kunnan ja Järjestökeskus Kitinen ry:n aikaisemmalle yhteistyölle. Sopimuksen tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä ja tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia tilaisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia yhteistyössä kunnan ja järjestötoimijoiden kanssa. Sopimuksella toteutetaan Sodankylän kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä järjestövetoisesti. Sopimuksella myös lisätään kolmannen sektorin näkyvyyttä palvelun tuotannossa.

Järjestökeskus Kitinen ry on hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaja
Järjestökeskus Kitinen ry on sodankyläläinen vuonna 2012 perustettu ja rekisteröity yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on lisätä kuntalaisten hyvinvointia.  Järjestökeskukseen kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joista jokainen toimii itsenäisenä järjestönä. Kannatusjäseniä on 3 kappaletta.

Järjestökeskus Kitinen ry vahvistaa paikallisjärjestöjen toimintaedellytyksiä, edistää paikallista vapaaehtoistoimintaa, mahdollistaa yhteistyön järjestöjen kesken sekä toimii jäsenyhteisöjensä edunvalvojana ja edustajana. Kattojärjestönä Järjestökeskus myös edistää järjestöjen osallisuutta ja yhteistyötä julkisella sektorilla. 

Sopimuksella määritellään yhteiset toimintalinjat ja toteutettavat toimenpiteet
Sodankylän ja Järjestökeskuksen välinen sopimus jakautuu kahteen osaan. Yhteistyösopimuksessa on määritelty toimintalinjat tulevaisuuden yhteistyölle ja sen kehittämiselle. Järjestökeskus sitoutuu toimimaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä ja järjestöjen edustaja osallistuu myös kunnan hyvinvointityönjohtamiseen kunnan hyvinvointityöryhmässä- ja hyvinvointi- ja turvallisuusfoorumissa. Järjestökeskus Kitinen ry ja kunta sitoutuivat sopimuksella jatkamaan yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä sekä kuntalaisille viestimisessä. Järjestökeskus Kitinen ry jatkaa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksellisten paikkojen tarjoamista ja vapaaehtoistyön koordinoinnin kehittämistä. Yhteistyösopimuksessa Sodankylän kunta sitoutuu myös kehittämään kunnassa olevan järjestöyhdyshenkilön toimintaa aktiivisemmaksi yhteistyö- ja vuorovaikutuskanavaksi järjestöjen ja kunnan toimijoiden välillä. Kunnan ja Järjestökeskuksen yhteistyötä on tarkoitus kehittää vieläkin laajemmaksi, jos yhteistyö jatkuu positiivissa merkeissä. Sopimuksen jatkoa pohditaan molempien osapuolten kokemusten pohjalta loppusyksystä 2018.

Sopimuksen toinen osa on ostopalvelusopimus, jossa Sodankylän kunta ostaa Järjestökeskus Kitinen ry:ltä ostopalveluina hyvinvointisuunnitelman 2018 mukaisia toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteutus on suunniteltu yhdessä kunnan ja järjestökeskuksen edustajien kanssa. Sodankylän kunta sitoutuu suorittamaan palvelunostajan sopimusvelvoitteet ja suorittamaan Järjestökeskus Kitinen ry:lle vuonna 2018 kiinteän 5500 euron vuosikorvauksen sen tuottamista sopimuksen mukaisista toimenpiteistä. 

Kuvassa: Yhteistyö- ja ostopalvelusopimusta ovat allekirjoittamassa Sodankylän kunnanjohtaja Viljo Pesonen, Järjestökeskus Kitinen ry:n toiminnanjohtaja Kaisa Kulmalla ja hallituksen puheenjohtaja Satu Kettunen.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found