Takaisin
 4.5.2018

Kuulutus: Maa-aineslupahakemus nähtävillä

​Jouko Kaltiokumpu ja Eija Kokkinen hakevat maa-ainesten ottamislupaa seuraavasti:
Sodankylä, Sattanen, Kuusivaara, 758-416-1-39 Kaltiokuru. Paikan koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat I 487509 P 7487944. Alueelta on tarkoitus ottaa soraa 20 000 m3 kuuden (6) vuoden aikana.

Hakemus on nähtävillä kunnan teknisellä osastolla 6.6. – 5.7.2018 välisen ajan mainitut päivät mukaan lukien. Rajanaapureiden ja niiden, joiden etua hankkeet koskevat, on toimitettava lausuntonsa asiasta nähtävillä oloajan kuluessa Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, os. PL 60, 99601 Sodankylä.

Sodankylässä 30.5.2018      Sodankylän kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found