Takaisin
 29.5.2018
uutiskuva

Hankkeella luodaan uusia elämyksellisiä digitaalisia ratkaisuja Museo-Galleria Alariestoon ja Kotiseutumuseolle

Sodankylässä on tammikuussa 2018 aloitettu "Vauhdin Hurmaa Sompiossa - uudet digitaaliset sisällöt ja ympäristöt sodankyläläisessä kulttuuriperintötyössä" – hanke. Hanke on Lapin ELY-keskuksen rahoittama ja osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Hanketta hallinnoi Sodankylän kunta ja siihen osallistuvat Museo-Galleria Alariesto ja Sodankylän kotiseutumuseo.

Digitaalisten ympäristöjen ja sisältöjen luomiseen tarkoitettu hanke pyrkii vastamaan kulttuuriperintötyön toimintaympäristön muutoksiin luomalla kulttuuriperinnöstä digitaalista, elämyksellistä sisältöä. Hankkeessa tuodaan uusien välineiden kautta näkyväksi paikallista kulttuuriperintöä ja paikallisidentiteettiä vahvistamalla vaikutetaan yhteisöllisyyden muodostumiseen. Hankkeessa vastataan toimintakentän muutokseen kahtaalta: suunnaten huomio paikallisyhteisöön ja toisaalta laajemman yleisön tavoittamiseen verkkoympäristöjen kautta. Hankkeseen on palkattu asiantuntijaksi ja projektipäälliköksi FM Harri Hihnala, joka keskittyy hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen, hahmottaen digitaalisia ratkaisuja paikalliskulttuurin, kulttuurimaiseman ja viihtymisen keinoihin, jotka limittyvät luontevaksi osaksi jo tehtyä kulttuuriperintötyötä ja kulttuurimatkailua.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa näyttelytoimintaan innovatiivisia ja elämyksellisiä digitaalisia ratkaisuja, sekä luoda mahdollisuuksia sähköisessä ympäristössä tapahtuvaan kulttuuriperintötyöhön. Verkko-ympäristöt ja sosiaalinen media otetaan paremmin mukaan museoiden toimintaan. Museokohteiden näyttelyratkaisuissa luodaan käytettävyyttä ja saavutettavuutta parantavia järjestelmiä. Digitaalisilla ratkaisuilla pyritään myös luomaan ja vahvistamaan verkostoja alueellisten kulttuurintoimijoiden ja kulttuurikohteiden kesken. Tarinoita ja perimätietoa pyritään myös keräämään käyttöön lisää paikallisilta haastattelujen ja tarinatyöpajojen avulla.

Hanke toteutetaan vuoden 2018 kuluessa ja sen tuottamat digitaaliset ratkaisut ja sisällöt tulevat käyttöön Museo-Galleria Alariestossa vuoden loppuun mennessä ja Sodankylän kotiseutumuseossa sen avatessa ovensa kesäkaudelle 2019.

Lisätietoja:
Harri Hihnala, Projektipäällikkö, Vauhdin Hurmaa Sompiossa – Hanke, Sodankylän kunta harri.hihnala@sodankyla.fi, 0400 393770, Museo-Galleria Alariesto, Jäämerentie 3, 99601 Sodankylä

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found