Takaisin
 14.5.2018

Kuulutus: Morenia Oy:n maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus vireilletulo.

Morenia Oy on hakenut maa-aineslain mukaista maa-ainesten ottamislupaa kalliokiviaineksen ottoa varten ja ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa kallion louhintaa ja murskausta siirrettävällä murskausasemalla varten. Lupaa haetaan myös muualta tuotavan kiviaineksen murskausta, kierrätysasfaltin ja –betonin välivarastointia ja murskausta sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa varten. Hakemuksen mukainen toiminta-alue sijaitsee Sodankylän keskustasta noin 4 km länteen, Kittiläntien varressa, Lintuselän alueella, tilalla Lintula (758-405-50-17). Laitoksen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) ovat P 7477918, I 478412.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 16.5.–14.6.2018 Sodankylän kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Jäämerentie 1 sekä Sodankylän kunnan internetsivuilla (www.sodankyla.fi). Lupahakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Sodankylän kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Jäämerentie 1.

Koko hakemuksen tiedoksiantokuulutus on luettavissa tästä.

Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found