Takaisin
 23.4.2018

Missä opetusta jatkossa järjestetään? Huoltajat pääsevät osallistumaan Sodankylän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen

Sodankylässä valmistellaan uutta koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaa. Lasten ja koululaisten huoltajat pääsevät osallistumaan suunnitelman tekoon sähköisen kyselyn ja kuulemistilaisuuden kautta.

 

Huhtikuussa sähköinen kysely, toukokuussa kuulemistilaisuus

Huoltajille on avattu sähköinen kysely, jonka kautta he pääsevät arvioimaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen nykyistä tilannetta sekä antamaan kommenttinsa tulevaisuuden kehittämistarpeista. Huoltajilta kysytään myös Vaalajärven ja Vuotson koulujen oppilaiden sijoittumisesta 7 - 9 - luokilla. Kantaa voi ottaa myös varhaiskasvatuksen järjestämisvaihtoehtoihin liittyen.  Vastausaikaa kyselyyn on huhtikuun loppuun saakka.

 

15.5.2018 järjestetään huoltajien kuulemistilaisuus, jossa käydään läpi kyselyn tulokset ja esitys uudesta kehittämissuunnitelmasta. Alkukevään aikana tietoa kehittämissuunnitelman tueksi on kerätty luottamushenkilöiltä ja kunnan henkilökunnalta. Myös lapset ja nuoret pääsevät kevään aikana osallistumaan suunnitelman tekoon.

 

Keskustaajaman opetuksen järjestäminen suurin kysymys

Kehittämissuunnitelmassa otetaan kantaa toimintojen laadun lisäksi myös muun muassa kouluverkkoon, eli missä opetusta jatkossa järjestetään. Tilojen remontoiminen tai uusien rakentaminen on ajankohtaista, koska loppuvuodesta 2017 Aleksanteri Kenan koulu suljettiin osittain sisäilmaongelmien vuoksi ja Sompion koulun kuntotutkimus on parhaillaan tekeillä.

 

Tällä hetkellä erilaisia järjestämisvaihtoehtoja on neljä:

  1. sekä Aleksanteri Kenan koulu että Sompion koulu saneerataan (alustava kustannusarvio n. 20 - 23 miljoonaa euroa)

  2. Aleksanteri Kenan koulun tilalle rakennetaan uudet tilat ja Sompion koulu saneerataan (alustava kustannusarvio n. 16,5 - 27 miljoonaa euroa)

  3. Rakennetaan yksi uusi koulu, johon sekä Aleksanteri Kenan koulu että Sompion koulu siirtyvät, vanhat tilat puretaan (alustava kustannusarvio n. 20 - 25 miljoonaa euroa)

  4. Kitisenrannan koulu saneerataan koulukäyttöön alaluokille ja Aleksanteri Kenan koululle rakennetaan tai saneerataan tilat yläkoululle (alustava kustannusarvio yhteensä n. 25 - 30 miljoonaa euroa).

Sompion koulun kuntotutkimus valmistunee toukokuun loppuun mennessä, jolloin myös järjestämisvaihtoehtojen kustannusarviot tarkentuvat. Päätöksentekoon koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma on menossa kesä-elokuussa. Lopullisesta suunnitelmasta päättää kunnanvaltuusto.

Lasten ja nuorten huoltajat pääsevät vastaamaan kyselyyn tästä linkistä:
Varhaiskasvatuksen ja opetuksen asiakaskysely

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found