Takaisin
 23.4.2018
uutiskuva

Sodankyläläiset vastasivat aktiivisesti karttapohjaiseen kyselyyn, jolla kerättiin ideoita asuinympäristön kehittämiseksi

Viihtyisän asuinympäristön kehittäminen on yksi Sodankylän kunnan laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2020 painopiste. Kuntalaisten mielipiteitä ja ideoita asuinympäristön kehittämiseksi kerättiin loppuvuonna 2017 uudella karttapohjaisella kyselyllä, jossa asukkaat saivat merkitä vastauksiaan neljään eri  teemaan; virkistysreitteihin, liikenneturvallisuuteen, viheralueisiin sekä kohtaamis- ja liikuntapuistoihin liittyen. Paikkatietomerkintöjä  tehtiin runsaasti taajama-alueelle, mutta myös taajama-alueen ulkopuolelle laajasti koko kunnan alueelle.

 

Karttapohjaan merkittiin niin toivottuja koiralatuja kuin koettuja vaaranpaikkoja

Vajaan kuukauden aikana kyselyyn saatiin 132 erittäin asiallista ja kehittämismyönteistä vastausta.

Reittien osalta toivottiin kirkonkylän läheisyyteen mm. monipuolisempia koiralatuja, ranta-alueiden kävelyreittejä sekä kevyenliikenteen siltoja Jeesiöjoelle ja Kitiselle. Vastaajien mukaan virkistysreiteillä tulisi panostaa valaistukseen ja infotauluihin, jotka kuvaavat esimerkiksi alueen luontoa ja historiaa.

 

Kohtaamispaikkoihin liittyen toivottiin etenkin lapsiperheille suunnattuja puistoja, joissa olisi tekemistä niin lapsille kuin vanhemmillekin. Haja-asutusalueilla toivottiin tulistelupaikkoja esimerkiksi Vuotson kanavan varteen ja Pittiövaaraan.

 

Liikenneturvallisuudessa vaaranpaikkoina koettiin kirkonkylällä etenkin Savukoskentien kevyenliikenteen ylityskohdat ja Orajärventien alkuosuus. Myös bussipysäkkien ahtaus ja ajoneuvonopeudet aiheuttivat vastaajissa huolta. Kehittämistoimenpiteinä ehdotettiin mm. hidasteita ja liikennenopeuksien laskemista. Haja-asutusalueelle myös toivottiin parempia bussipysäkkejä, lisää tievalaistusosuuksia ja pyöräteitä.

 

Tulokset koottu raporttiin, jota hyödynnetään asuinympäristön suunnittelussa

Vastauksista on koottu Sodankylä asuinympäristönä 2017 -raportti, joka on luettavissa alla olevasta linkistä. Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään kaavoituksen, maankäytön ja yhdyskuntatekniikan suunnittelussa.

 

Tutustu kyselyn tuloksiin:
Sodankylä asuinympäristönä 2017

 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found