Takaisin
 20.4.2018

Kuulutus/Gulahus: Kakslauttasenpalon asemakaava

​Asiaa koskeva kaavaluonnos pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 26.4.2018 – 28.5.2018. Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä myös kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat 

Maanomistajille sekä niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäoloajan kuluessa.  

Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella: Sodankylän kunta, tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä. Sodankylän kunta Tekninen osasto

 

Ášši guoski lávvahámus dollo EHL 62 §:a ja EHÁ 30 §:a mielde oaidninláhkai Soađegili gielddadálu (Jäämerentie 1) teknihkalaš ossodagas 26.4.2018 – 28.5.2018. Lávvaáššebáhpárat leat oaidninláhkai maiddái gieldda ruoktosiidduin čujuhusas: www.sodankyla.fi/kaavat

Eanaeaiggádiidda sihke daidda geaid ássamii, bargamii dahje eará dillái lávva sáhttá váikkuhit, várrejuvvo dilálašvuohta jogo njálmmálaččat dahje čálalaččat cealkit oaivila áššis oaidnináigge siste. 
Čálalaš oaiviliid galgá doaimmahit čujuhusain: Soađegili gielda, teknihkalaš ossodat, PL 60, 99601 Soađegilli. Soađegili gielda Teknihkalaš ossodat

Päivitetty: 9.5.2018 11:17

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found