Takaisin
 29.3.2018

​​Sodankylän kaivosohjelma linjaa edunvalvontaa ja kehitystyötä - tavoitteena toimiva yhteistyömalli kunnan, paikallisten toimijoiden ja kaivostoimialan välille

Sodankylän kunnanvaltuusto hyväksyi kaivosohjelman yksimielisesti 15.3.2018 kokouksessaan. Kaivosohjelman tarkoitus on ohjata kunnan toimintaa kaivostoimialaan liittyvässä kehittämisessä ja edunvalvonnassa.

 

Kaivosohjelmassa Sodankylän kunta linjaa edistävänsä kaivostoimintaa kunnan alueella silloin, kun se on luotettavasti etukäteisarvioinneissa osoitettu hyödylliseksi paikkakunnalle. Tärkeänä pidetään myös sitä, että hankkeiden riskit on hyväksyttävissä paikallisesti myös pitkällä aikajänteellä.

Tavoitteenamme on kehittää yhteistyömalleja, joiden avulla paikkakunnan elinvoimaa kehitetään

ja toisaalta mahdollisia ongelmia ratkaistaan, kunnanjohtaja Viljo Pesonen kiteyttää.

 

Sodankylän kunnan kaivosohjelma on valmisteltu laajassa sidosryhmäyhteistyössä paikallisten ihmisten ja

toimijoiden kanssa. Valmistelussa on hyödynnetty Lapin yliopiston tekemää seurantatutkimusta kaivostoiminnan koetuista vaikutuksista. 

Odotamme mielenkiinnolla uusimman seurantatutkimuksen tuloksia siitä, miten sodankyläläiset ovat kokeneet kaivostoiminnan tähän mennessä ja mitä ajankohtaisia kysymyksiä nousee esille, Pesonen sanoo.

 

Kaivosohjelma tullaan kääntämään myös englannin kielelle, jotta kaivosohjelmassa asetettuja tavoitteita ja tahtotilaa on helpompi viestiä myös kansainvälisille kaivosalan toimijoille ja yritysten johdolle. Kunnan kaivosohjelmassa tehtiin päätös kokeilla paikallista kaivosfoorumia yhteistyön kehittämiseksi alkusyksyllä 2018. Kaivosfoorumi on toteutuessaan avoin myös kaikille kuntalaisille.

Suunnittelemme kaivosfoorumin toteutuksen yhteistyössä sidosryhmien ja paikkakunnalla toimivien kaivostoimijoiden kanssa, Pesonen sanoo.

 

Yhteistyö ja yhteydenpito kunnan ja kaivostoimialan välillä on aktiivista ja jatkuvaa

Yhteydenpito kaivostoimijoiden ja kunnan välillä on ollut aktiivista, ja jatkossakin kunta kutsuu kaivos- ja malminetsintäyhtiöitä säännöllisesti yhteistyötapaamisiin, joiden tarkoituksena vaihtaa informaatiota ajankohtaisista asioista, tulevaisuuden näkymistä, kehittämishankkeista ja esille nousseista tarpeista.

 

Tapaamisissa pohditaan myös erilaisia kunnan, kaivosyhtiöiden ja paikallisten toimijoiden yhteistyön muotoja, joita olisi mahdollista kehittää vapaaehtoisuuden pohjalta juridiset näkökohdat huomioiden. Paikallisen yhteistyömallin kehittämistä ja mahdollisia neuvotteluja valmistellaan yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja aiheeseen liittyvien, myös kansainvälisten, tutkimus- ja kehittämishankkeiden kanssa. Valmistelu tehdään avoimesti ja yhteistyössä kuntalaisten ja eri sidosryhmien kanssa.

 

Tutustu kaivosohjelmaan:

Kaivosohjelma 2018.pdf 

 

Päivitetty: 7.11.2018 22:05

Tiedostot

No content found

Linkit

No content found