Takaisin
 6.5.2022

Sodankylän valtuustoryhmien puheenjohtajien yhteinen kannanotto kaivosyhtiö Anglo Americanin ekologiseen kompensaatioon liittyen

Kaivosyhtiö Anglo American tiedotti keskiviikkona 4. toukokuuta Sodankylän Sakatin kaivoshanketta koskevasta 10,4 miljoonan euron vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiostaan, joka toteutetaan Inarin yhteismetsässä. Sodankylän kunnalle tieto kaivosyhtiön investoinnista tuli yllätyksenä. Sodankylän kunta sai tiedon uutisesta viisi minuuttia ennen sen julkaisua.

- Olisimme odottaneet, että yhtiö olisi yhdessä kunnan kanssa hakenut aktiivisesti kompensoitavia alueita Sodankylän kunnan alueella, ryhmien puheenjohtajat sanovat.

Uutinen oli pettymys Sodankylälle suunnitteilla olevan kaivoshankkeen sijaintipaikkakunnan näkökulmasta. Valtuustoryhmien mielestä lähtökohdan tulee poikkeuksetta olla se, että koska kaivosten haitat jäävät kuntaan, myös niin ympäristöön kuin esimerkiksi talouteen liittyvien hyvitysten tulee kohdistua ensisijaisesti sijaintipaikkakunnalle.

- Nyt kompensoinnin taloudelliset hyödyt, 10,4 miljoonaa euroa, valuvat muualle, vaikka kunta joutuu investoimaan ja käyttämään henkilöstöresurssejaan paljon kaivosten vuoksi.

Suunniteltavan kaivoksen lähistöllä asuvat kuntalaiset ovat ihmetelleet myös melu-, pöly- ja liikennehaittojen kompensoimista yli sadan kilometrin päähän Inarin kunnassa. Kompensaation yhtenä tavoitteena on hyvittää paikallisella tasolla koituvia haittoja.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat vaativat, että jäljellä olevia ekologisia kompensaatioalueita kohdennetaan Sodankylän alueelle ja että taloudelliset hyödyt jäävät kuntaan. Ryhmien puheenjohtajat edellyttävät jatkossa yhtiön aktiivisempaa osallistumista taloudelliseen vastuunjakoon kunnan infrastruktuurin ja palveluiden järjestämisessä.

- Päättäjinä meidän pitää ajaa aina oman kunnan ja sen asukkaiden etua. Odotamme jatkossa avointa ja läpinäkyvää vuorovaikutusta kaivosyhtiön kanssa. Kunnan puolesta olemme siihen valmiita.

Sodankylässä 6.5.2022 valtuustoryhmien puheenjohtajat
Mikko Maijala, kesk.
Juha Karppinen, varapj, Kuntalaiset
Jari Hyvönen, kok.
Eila Kivioja, ps.
Raimo Äärelä, vas.
Riikka Karppinen, vihr.
Satu Honkonen, SDP
Sari Aikio, kd.

Lisätiedot:

Tuula Annala
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
p. 0442934595
tuula.annala@sodankyla.fi

Riikka Karppinen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
p. 0400823245
riikka.karppinen@sodankyla.fi

Taustaa:

Sodankylän kunnanvaltuusto on hyväksynyt valtuusto-ohjelman, jossa kaivostoiminnasta on linjattu näin:

  • Kunta suhtautuu kaivostoimintaan myönteisesti.
  • Kaivostoimintaa on toteutettava sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi sekä tiukat ympäristönormit huomioiden.
  • Kaivoksista tulee jäädä nykyistä enemmän taloudellista hyötyä Sodankylään.
  • Kaivoksista ei tule aiheutua huomattavaa haittaa muille elinkeinoille. Kunta edellyttää, että mahdollisten haittojen korvaamisesta sovitaan neuvotteluosapuolten kesken.
  • Kaivosyhtiöiltä edellytetään osallistumista kunnalle kaivostoiminnasta aiheutuvien palvelu- ja muun infrastruktuurin rakentamiseen sekä ylläpitoon.
  • Kunnan on huomioitava oma kantokykynsä kaivosten määrässä.
  • Kunta tekee aktiivista edunvalvontaa kaivosasioissa.
  • Kaivostoimintaa palvelevien yritysten edellytyksiä ja sijoittumista kuntaan edistetään.
  • Kunta vahvistaa asemaansa kestävän kaivostoiminnan, kaivoskoulutuksen ja kaivannaistoimialan keskuksena.
  • Kunnan on edistettävä aktiivisesti kaivostoiminnan kiertotaloutta.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05