Takaisin
 5.5.2022
uutiskuva

Kitisenrannan koulun tilojen käyttötarvetta kulttuuritiloiksi selvitetään kyselyllä

​Vuoden 2022 alussa Sodankylässä perustettiin työryhmä, joka valmistelee suunnitelmaa Kitisenrannan koulun tilojen käytölle. Sodankylässä on käyty keskustelua rakennuksen muuttamisesta kulttuuritaloksi.

Työryhmä kartoittaa nyt verkkokyselyllä, millaiset toimijat olisivat kiinnostuneita toimimaan Kitisenrannan kulttuuritalon tiloissa ja millaisia tarpeita tilojen käyttöön liittyy. 

Kyselyyn voi vastata 18.5.2022 saakka oheisesta linkistä: Kitisenrannan kulttuuritalo -hanke / käyttäjäkysely.

Kyselyn vastausten perustella päivitetään tiloista aiemmin tehtyä tarveselvitystä. Päivitetty tarveselvitys esitellään myöhemmin kunnanhallitukselle. Tällöin päätetään hankkeen mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

Mistä on kyse?

Pysyvä koulutoiminta päättyi Kitisenrannan koulussa vuonna 2007. Vuonna 2010 rakennukselle laadittiin rakennushistoriallinen selvitys. Kehittämissuunnitelma rakennuksen käytölle ja kustannusarviot laadittiin vuosina 2011-2013.

Vuonna 2019 rakennuksen vanha osa suojeltiin asemakaavassa ja tontin käyttötarkoitus osoitettiin kulttuuri-, kerho-, opetus-, kokous- ja museotiloiksi sekä näitä palveleviksi liiketiloiksi. Rakennus tuli varhaiskasvatuksen ja koulun väistötiloiksi vuonna 2018 ja tiloja käytetään väistötiloina vielä kesään 2022 saakka. 

Sodankylän valtuusto-ohjelmassa 2021-2025 on linjattu Kitisenrannan koulun ja kulttuuritilojen osalta seuraavasti:

  • Kitisenrannan koulua korjataan maltillisin investoinnein, ja tilojen käytölle tehdään suunnitelma.
  • Kitisenrannan koulukiinteistöä hyödynnetään erityisesti kolmannen sektorin ja vapaa-ajan palveluiden tarpeisiin.
  • Kunta arvioi taloustilanteensa perusteella mahdollisuuksiaan osallistua hankkeeseen, mikäli elokuvajuhlat hakee ulkopuolista rahoitusta Kitisenrannan kiinteistön kunnostamiseen kulttuurin ja elokuvan tarpeisiin.
  • Kunta edistää elokuvajuhlien virtuaalimuseohanketta.
  • Kuluvan valtuustokauden aikana tehdään tarveselvitys kulttuuritiloista.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05