Takaisin
 31.3.2022

Sodankylän kunnan tilinpäätös 4,6 miljoonaa ylijäämäinen

​Sodankylän kunnan tilinpäätös vuodelta 2021 oli noin 4,6 miljoona euroa ylijäämäinen. Tarkalleen ylijäämä oli 4 619 921 euroa, mikä tarkoittaa 564 euroa asukasta kohden. Kunnanhallitus käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta kokouksessaan 28.3.2022. 

Sodankylän kunnan toimintatuotot kasvoivat 2 141 948 euroa verrattuna vuoteen 2020 ja toimintakulut kasvoivat 1 950 254 euroa. Positiiviseen tulokseen vaikutti osaltaan Lapin sairaanhoitopiirin 1,3 miljoonan euron ylijäämän palautus sekä 0,6 miljoonan euron käyttöomaisuuksien myyntivoitot.  

Sodankylän kunnan verotulot kasvoivat 2,7 miljoonaa euroa vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 verotulot olivat yhteensä 43,9 miljoonaa euroa. Valtionosuudet olivat yhteensä 27,2 miljoonaa euroa, jossa laskua vuoteen 2020 verrattuna oli 3,2 miljoonaa euroa. 

Sodankylän kunnanjohtaja Petri Härkönen pitää tilinpäätöksen tulosta hyvänä: 

- Kiitän kunnan henkilöstöä ja päättäjiä hyvästä vuodesta sekä määrätietoisesta taloudenpidosta. 

- Hyvä tulos parantaa kertyneitä ylijäämiä. Taloudellisen tilanteen parantuminen auttaa kunnan osalta valmistautumista hyvinvointialueelle siirtymiseen, Härkönen kommentoi. 

- Vaikka vuoden 2021 tilinpäätös oli vahvasti ylijäämäinen, kunnan rakenteellinen toimintakulujen määrään liittyvä ongelma ei ole poistunut. Valtuuston hyväksymiä talouden tasapainottamistoimia tulee jatkaa määrätietoisesti ja tasapainottaa kunnan toimintakuluja kunnan väestömäärän ja väestörakenteen mukaisesti, talous- ja hallintojohtaja Kalle Pyykkö toteaa. 

Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen tilinpäätös tuodaan valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja vuoden 2021 tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta voi lukea kunnanhallituksen pöytäkirjasta: Kunnanhallitus: 7/2022.  


Päivitetty: 7.11.2018 22:05