Takaisin
 28.1.2022

Sodankylässä koronalle altistuneiden jäljityksestä ja karanteeneista luovutaan

​Lapin sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä on antanut 28.1.2022 suosituksen luopua koronavirukselle altistuneiden karanteeneista. Sodankylässä noudatetaan sairaanhoitopiirin suositusta. 

28.1.2022 alkaen koronalle altistuneita ei aseteta karanteeniin. Altistuneiden jäljitys lopetetaan. Tämä tarkoittaa, että altistuneet eivät enää saa terveydenhuollosta jäljityssoiton kautta tietoa altistumisestaan, eikä heidän tarvitse jäädä karanteeniin. 

Jos henkilö on asetettu karanteeniin 24.–28.1. välisenä aikana, karanteenin saa omatoimisesti lopettaa perjantaina 28.1. Näille henkilöille ei erikseen ilmoiteta karanteenin purkamisesta.  

Sairastuneet jäljitetään edelleen, tartunnasta kerrottava itse lähikontakteille 

Koronavirukseen sairastuneet henkilöt jäljitetään edelleen ja heidät määrätään 7 päivän eristykseen. Eristys päättyy automaattisesti 7 päivän jälkeen, eikä terveydenhuollosta enää jatkossa tehdä kontrollisoittoa eristyksen purkamiseksi. Eristyksen jälkeen henkilö voi palata esimerkiksi työpaikalle, kouluun tai päiväkotiin, vaikka hänellä olisi vielä lieviä oireita. 

Mikäli tartunnan saanut henkilö ei kuitenkaan ole seitsemän vuorokauden jälkeen työkykyinen, poissaolo jatkuu normaaleiden sairauspoissaolokäytäntöjen mukaisesti. 

Sairastuneita ohjeistetaan kertomaan itse tartunnasta lähikontakteille. Tartunnan saaneen tulee kertoa tartunnasta eteenpäin henkilöille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa kahden vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua tai oireettomissa tapauksissa kahden vuorokauden sisällä ennen positiivista testitulosta. Lähikontaktina pidetään noin 15 minuutin oleskelua kasvokkain tai samassa huoneessa. 

Altistuneiden on huolehdittava omatoimisesti tartuntariskin vähentämisestä 

Altistuneita suositellaan tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan testiin mikäli infektio-oireita ilmenee. Mikäli altistunut voi jäädä etätöihin tai –opiskelemaan, on se suositeltavaa. Myös kotitestausta suositellaan. Jos saat kotitestistä positiivisen tuloksen, hakeudu viralliseen koronatestiin. Ohjeet koskevat kaikkia riippumatta rokotesuojasta.   

Perhealtistuksia ei myöskään määrätä enää karanteeniin. Saman kotitalouden altistuksissa ensimmäisen henkilön sairastumisen jälkeen altistuneita henkilöitä suositellaan tekemään kotitesti päivittäin 5 vuorokauden ajan viimeisen koronapositiivisen oireiden alusta. Aika lasketaan oireiden alusta tai oireettomalla testipäivästä.  

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työntekijöitä suositellaan testattavaksi 5 vuorokauteen asti viimeisestä altistumisesta.  

Koulujen ja varhaiskasvatuksen altistumisista ei tiedoteta 

Koulu- ja päiväkotitilanteet katsotaan matalan riskin altistumisiksi. Tämän vuoksi kouluissa tai varhaiskasvatuksessa tapahtuneista altistumisista ei tiedoteta huoltajia. Myöskään huoltajien ei tarvitse ilmoittaa tartunnoista kouluun, päiväkotiin tai muille huoltajille.  

Oleellista on, ettei kouluun tai päiväkotiin tulla oireisena. Kotitestiä voi halutessaan edelleen käyttää terveysturvallisuuden parantamiseksi tiedossa olevissa altistumistilanteissa.   

Koronatestauskapasiteetti pyritään pitämään edelleen korkealla tasolla.  


Päivitetty: 7.11.2018 22:05