Takaisin
 20.1.2022

Karanteeniin tai eristykseen määrättyjen äänestäminen aluevaalien vaalipäivänä tapahtuu erityisjärjestelyin

​Karanteeniin tai eristykseen tartuntatautilääkärin päätöksellä määrätyn henkilön on noudatettava tartuntatautilääkärin antamaa ohjeistusta. Karanteenissa tai eristyksessä olevan henkilön äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä koko ajan maskia.

Mikäli karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö haluaa äänestää vaalipäivänä, hänen on soitettava ennakkoon oman äänestysalueensa vaalilautakunnan numeroon, jotta vaalilautakunta pystyy järjestämään hänelle mahdollisuuden äänestää ulkona, äänestyspaikan pihalla.

Sodankylässä äänestysalueiden vaalilautakunnat huolehtivat siitä, että karanteenissa ja eristyksessä olevat pääsevät erityisjärjestelyin äänestämään ulkona. Tarkemmat toimintaohjeet saat äänestysalueesi vaalilautakunnan puheenjohtajalta. Vaalipäivän äänestysalue on ilmoitettu äänioikeutetun postitse tai sähköisesti saamassa äänioikeusilmoituksessa.

Sodankylän äänestysalueiden vaalilautakuntien yhteystiedot:

005 Kirkonkylän äänestysalue                puh. 040 039 1187

008 Raudanjoen äänestysalue               puh. 040 538 9780

010 Sattasen äänestysalue                    puh. 040 019 8050

011 Syväjärven äänestysalue                 puh. 040 038 0197

013 Vaalajärven äänestysalue                puh. 040 032 4564

014 Vuotson äänestysalue                     puh. 040 567 8697

tai keskusvaalilautakunta                       puh. 040 548 1674


Tartuntatautilääkärin päätöksellä karanteenissa tai eristyksessä oleva voi tulla äänestyspaikan pihalle, mutta hänen ei tule mennä sisälle äänestyspaikkaan. Tällöin henkilön on äänestettävä joko omasta autostaan poistumatta tai usean metrin päässä muista ihmisistä pysytellen. Henkilö ei siis voi odottaa vuoroaan jonossa.

Eristyksessä tai karanteenissa oleva ei voi poistaa maskia vaalivirkailijan läsnä ollessa, ellei heidän välillään ole pisarasuojaa tai riittävää etäisyyttä.

Jos eristyksessä tai karanteenissa oleva ei noudata turvavälejä, käytä maskia tai visiiriä ja aivastelee tai yskii, äänestyksen terveysturvallisuus voi vaarantua, minkä johdosta vaalilautakunnan on harkittava, voidaanko äänestystä suorittaa. Vaalilain 72 §:n 2 momentin mukaan äänestyspaikalla on noudatettava vaalilautakunnan antamia määräyksiä.

Sodankylän kunnan keskusvaalilautakunta


Päivitetty: 7.11.2018 22:05