Takaisin
 23.11.2021

Kunnanhallitus pyytää sivistyslautakunnalta lausunnon moduulikoulun siirtämisestä Vuotson koulun pihapiiriin koulun sisäilmasyiden johdosta

​Sodankylän kunnanjohtaja Petri Härkönen esittää, että Tähtikunnan koulun käytössä oleva siirrettävä moduulikoulurakennus siirretään lukuvuoden 2021-2022 jälkeen Vuotson koulun pihapiiriin. Esitys on osa Vuotson koulun hankesuunnittelun periaateratkaisua. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 pyytää esityksestä sivistyslautakunnan lausunnon.

Toimenpiteellä halutaan varmistaa terveelliset, turvalliset ja toimivat opetus- ja varhaiskasvatustilat Vuotson lapsille ja henkilöstölle. Kunta on ostanut siirrettävän moduulikoulurakennuksen, joka on Tähtikunnan koulun käytössä lukuvuoden 2021-2022 loppuun saakka.

Vuotson koululta on tullut vuosina 2019-2021 yhteensä viisi haittailmoitusta sisäilmaan liittyen, mikä on korkea määrä suhteessa oppilaiden ja henkilöstön lukumäärään. Ympäristöterveydenhuolto seuraa koulun tilannetta puolivuosittain. Tilapalvelut on tehnyt koululla korjaavia toimenpiteitä, joita ympäristöterveydenhuolto on edellyttänyt.

-Moduulikoulun siirtäminen Vuotson pihapiiriin on välttämätöntä lasten ja henkilöstön turvallisuuden kannalta, toteaa kunnanjohtaja Petri Härkönen.

Vuotson koulurakennusta esitetään joko kokonaan tai osin purettavaksi

Moduulikoulurakennuksen siirtämisen lisäksi esitys sisältää kolme muuta toimenpidettä.

Ensinnäkin kunnanjohtaja esittää, että kunta toteuttaa tarvittavat muutostyöt moduulirakennuksessa.

Toiseksi kunnanjohtaja esittää, että kunta purkaa olemassa olevan Vuotson koulurakennuksen joko kokonaan tai siltä osin, että moduulikoulu voidaan kytkeä liikuntatilarakennuksen yhteyteen. Purkamisen aikataulu määriteltäisiin myöhemmin.

Kolmanneksi kunnanjohtaja esittää, että moduulikoulu liitetään liikuntatiloihin yhdystilaratkaisun avulla, ja että kokonaisuuteen toteutetaan muut tarvittavat peruskorjaus- sekä muutostarpeet.

Sivistyslautakunta järjestää keskustelutilaisuuden Vuotsossa

- Pidämme Vuotson koululla keskustelutilaisuuden torstaina 25.11. klo 18. Tilaisuuteen osallistuu myös sivistysjohtaja Jouni Oikarinen. Tervetuloa keskustelemaan Vuotson koulukiinteistön tulevaisuudesta, toivottaa sivistyslautakunnan puheenjohtaja Viljo Pesonen.

Sivistyslautakunnan lausunnon jälkeen hankesuunnittelun käynnistävä periaateratkaisu käsitellään uudelleen kunnanhallituksessa.


Päivitetty: 7.11.2018 22:05