Takaisin
 14.10.2021

Sodankylän kunnanvaltuusto valmistelee valtuusto-ohjelmaa, jossa linjataan keskeisiä kysymyksiä valtuustokaudelle

Sodankylän kunnanvaltuusto on aloittanut valtuusto-ohjelman valmistelun. Valtuusto-ohjelmassa pyritään löytämään Sodankylän valtuustoryhmien yhteinen tahtotila kunnan keskeisten asioiden valmistelun ja päätöksenteon pohjaksi.

Kunnanvaltuusto ja kunnan johtavat viranhaltijat kokoontuivat kaksipäiväiseen valtuustoseminaariin Luostolla 8.-9.10.2021. Mukana oli yli 40 valtuutettua, varavaltuutettua, nuorisovaltuuston edustajaa sekä viranhaltijaa. Valtuustoseminaarissa käytiin läpi kunnan taloutta, palveluita toimialoittain sekä kuultiin sote-uudistuksen ajankohtaiskatsaus – näin muodostettiin tilannekuva valtuusto-ohjelman valmistelua varten. Valtuusto-ohjelman keskeisiä teemoja ja kysymyksiä pohdittiin aktiivisesti koko seminaarin ajan ryhmätyöskentelyn ja keskusteluiden kautta.

Keskeisimpiä esiin nousseita teemoja olivat elinvoimaan, kaivostoimintaan, talouteen, sote-uudistukseen sekä hyvinvointiin liittyvät asiat. Teemojen alle mietittiin erilaisia konkreettisia kysymyksiä, mihin valtuustoryhmien tulee vastata, jotta voidaan muodostaa yhteinen valtuusto-ohjelma – linjauksia toivottiin mm. tuulivoiman, kaivostoiminnan, matkailun ja kulttuurin edistämisen, sote-uudistuksen jälkeisen palvelutason, tulevien investointien ja asumismahdollisuuksien varmistamisen osalta.

Seuraavaksi valtuustoryhmät käyvät omat neuvottelunsa esille nousseista kysymyksistä ja pyrkivät löytämään yhteisen tahtotilan valtuusto-ohjelmaan nostettavista ja linjattavista asioista. Valtuusto-ohjelman yhteistä valmistelua jatketaan marraskuussa toisessa valtuustoseminaarissa. Kaksiosaisessa seminaarissa on haluttu vahvistaa ryhmien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että valtuusto-ohjelma hyväksytään 16.12.2021 valtuuston kokouksessa

Päivitetty: 7.11.2018 22:05