Takaisin
 3.6.2021

Sodankylän kunnalle myönnetty hankerahoitusta ikäihmisten hyvinvointia tukevan asumisen edistämiseksi

Ympäristöministeriö on myöntänyt Sodankylän kunnalle 78 943 euron avustuksen "Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen Sodankylässä" -hankkeelle. Hanke on tarkoitus käynnistää 2.8.2021 ja hankepäätöksen mukaisesti se kestää enintään 30.11.2022 saakka.

Hankkeen tavoitteena on luoda ikäihmisten monimuotoisen asumisen toimintamalli, joka edistää ikäihmisten turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Toimintamallilla halutaan keventää ikäihmisten palveluasumisen rakennetta.

Mallia tullaan työstämään yhdessä eri toimijoiden ja ikäihmisten kanssa. Yhteistyöhön pyydetään mukaan esimerkiksi vanhusneuvosto, järjestöjä ja kuntalaisia.

Tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä ja osallisuuden tunnetta yhteisöllisillä, eri elämäntilanteisiin muuntuvilla, esteettömillä ja palvelujen läheisyydessä olevilla asumisen ratkaisuilla. Asumisen mahdollisuuksien tulee perustua yksilöllisiin tarpeisiin.

Hankkeen konkreettisia tavoitteita ovat:

1.  Välimuotoisen asumisen toimintamallin luominen tehostetun palveluasumisen rinnalle.

2. Sodankylän Vanhustenkotiyhdistys ry:n (VKY) omistamien kiinteistöjen siirtäminen kunnan omistukseen ja ko. kiinteistöjen kehittämissuunnitelman laatiminen. 

3. Ikäystävällisen asumisen maankäytön yleissuunnitelman laatiminen Kylälaakson alueelle. 

4. Tiedon jakaminen ikäihmisille erilaisista asumisvaihtoehdoista ja asumista tukevista palveluista.

Ympäristöministeriön myöntämä avustus kattaa 60 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuus on 40 prosenttia eli 52 630 euroa. Omarahoitusosuus katetaan osittain avainhenkilöiden työpanoksella sekä projektipäällikön työvälineisiin ja muihin hallinnollisiin asioihin liittyvillä kuluilla.

Päivitetty: 7.11.2018 22:05