Takaisin
 23.3.2021
uutiskuva

Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -seurantatutkimus herätti kiinnostusta

Lapin yliopiston toteuttamaan Kaivostoiminnan koetut vaikutukset –kyselyyn saatiin yhteensä 297 vastausta. Määrä on huomattavan paljon suurempi kuin aiemmissa Sodankylässä järjestetyissä kyselyissä: vuonna 2018 vastauksia tuli 160 ja vuonna 2016 vastauksia saatiin 200. Lapin yliopisto vastasi kyselyn toteutuksesta myös aiempina vuosina, osana Regina-hanketta. 

Naiset ja nuoret osallistuivat kyselyyn aiempaa aktiivisemmin 

Uusimmassa kyselyssä vastaajakunta oli erilainen kuin aiemmissa tutkimuksissa, sillä naiset ja nuoret osallistuivat kaivostoiminnan vaikutuksia selvittävään kyselyyn aktiivisemmin kuin ennen. Naisten osuus vastaajista oli lähes 50 prosenttia ja kasvua aiempaan oli noin viisi prosenttiyksikköä. 

Vastaajista suurin osa oli työikäisiä. Eläkeläisten osuus oli 16 prosenttia ja nuorten, alle 30-vuotiaiden osuus 12 prosenttia. Vuonna 2018 nuoria oli vastaajista vain vajaa prosentti. 

Aihetta koskevat raportit valmistuvat kesällä - kuntalaisille tiedotustilaisuus syksyllä 

Lomakekysely oli avoinna Sodankylän kunnan sivuilla kuukauden ja kysely sulkeutui maanantaina 22. maaliskuuta. Aineisto analysoidaan Lapin yliopistossa. Suomen- ja englanninkieliset projektiraportit valmistuvat kesäkuun loppuun mennessä ja tuloksista pidetään tiedotustilaisuus Sodankylässä alkusyksystä. 

Kaivostoiminnan koetut vaikutukset Sodankylässä -seurantatutkimus on yksi Sodankylän kunnan kaivosohjelman toimenpiteistä. Lomakekyselyn toteutuksen rahoittavat AA Sakatti Mining Oy, Boliden Kevitsa Oy ja Rupert Resources Oy. 

Lisätietoja: 
yliopistotutkija Leena Suopajärvi, 040 4844234, leena.suopajarvi@ulapland.fi  
tutkimusassistentti Mari Tulilehto, 044 098 4824, mari.tulilehto@gmail.com 


Päivitetty: 7.11.2018 22:05