Takaisin
 14.2.2021
uutiskuva

KOULUUN JA ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ

Ilmoittautuminen perusopetuksen 1. luokalle, sivukylien sekä kirkonkylän esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan tapahtuu sähköisesti Wilma-järjestelmässä.  

Ilmoittautuminen on avoinna 15.2.2021 – 14.3.2021.  

 

Tulevien ekaluokkalaisten huoltajille on lähetetty ohjeet ilmoittautumisesta Wilman kautta viestillä. 

Tulevien esikoululaisten huoltajille on postitettu Wilma-tunnukset ja ohjeet tunnusten käyttöönottoon.

 

Koulualueet ovat seuraavat: 
 
Torvisen koulu, esilk-6 lk                                                
Torvinen, AskaLismanaapaLuosto, Raudanjoki, Vuojärvi   
 
Vaalajärven koulu, esilk-6 lk   
Vaalajärvi, Kuusikko, Palsselkä, Länsiranta, Jeesiö, Ahvenvaara   
 
Vuotson koulu, esilk-9 lk   
Vuotso, Purnumukka, Tankavaara ja Madetkoski   
 
Järvikylien koulu, esilk-9 lk   
Seipäjärvi, Riipi, Tinaselkä, Kaarto, Hinganmaa, Syväjärvi, Sassali, Uimaniemi, UnariKierinkiKukasjärvi   
 
Tähtikunnan koulu1-6 lk   
Kirkonkylän alue, Sattasen, Lokan, Kelujärven ja Orajärven oppilasalueet    
 
Tähtikunnan koulu, 7-9 lk   
Koko kunta lukuun ottamatta Vuotson ja Järvikylien koulujen oppilasalueita   
 
Tähtikunnan koulu, erityisluokat koko kunta
 
Päätöksen koulupaikasta tekee sivistysjohtaja koulujen rehtoreiden esityksen pohjalta.  
 

Jos tunnuksen teossa tai ilmoittautumisessa on muita ongelmia, ota yhteyttä: 
Tähtikunnan koulu, koulusihteerit Jonna Sassali 040 535 5436, Raili Pikkuhookana 040 359 2944 
Sivistyshallinto, taloussihteeri Tanja Varis 0400 267 072 


********************************************** 


VARHAISKASVATUKSEN ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 
 
Esiopetukseen osallistuvien vuonna 2015 syntyneiden ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten, joiden esiopetus alkaa 5-vuotiaana, vanhempien tulee hakea esiopetuspaikkaa Wilman kautta.  
Huoltajille on postitettu Wilma tunnukset ja ohjeet ilmoittautumiseen. 
 
Esiopetusta annetaan 700 tuntia lukuvuodessa. Opetus ja ateriat ovat maksuttomat. Kaikille ilmoittautuneille järjestetään esiopetuspaikka. Päätöksen esiopetuspaikasta tekee sivistysjohtaja varhaiskasvatuspäällikön esityksestä. 
Esiopetusta järjestetään seuraavasti: 

 
* Paulaharjun päiväkodin ryhmässä Kitisenrannan koulun tiloissa  
* Poikkijoen päiväkodin ryhmässä Kitisenrannan koulun tiloissa  
* Säännöllistä ja jatkuvaa vuorohoitoa tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään Poikkijoen päiväkodissa. 

* Vuotson, Torvisen, Vaalajärven sekä Järvikylien koulilla


Mikäli lapsella on esikoulun lisäksi päivähoidon tarvetta, niin siihen tulee tehdä hakemus peda.netin linkin kautta 
https://efficaweb.sodankyla.fi/HCW.Welfare.Common.OpenDesktopWeb/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb/Framework.aspx?domain=SodankylaEffica_ETSOD&uiculture=fi-FI 
 

Kyläkouluilla esikoululaisten hoidontarve haetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kautta Wilman lomakkeissa. 


Ilmoittautuminen on Wilmassa avoinna 15.2.2021 – 14.3.2021.  
 
Lisätietoja antavat:                     
Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Johanna Kemppainen            040 544 2234                          
Paulaharjun päiväkodinjohtaja Kerttu Kanerva                     040 147 1449  
Poikkijoen vs. päiväkodinjohtaja Katri-Anna Kokkonen       040 674 6682 

 
********************************************** 

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN  
 
Jos tarvitsette lapsellenne aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa, niin täyttäkää hakemus Wilman lomakkeissa. Kyläkouluilla esikoululaisten hoidontarve haetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kautta Wilman lomakkeissa. 
 
Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylällä Iltapäivätoimintaa järjestetään Torvisessa, Vaalajärvellä, Järvikylien koululla ja Vuotsossa, mikäli toimintaan on ilmoittautunut vähintään neljä oppilasta (133§ / 19.8.2005, Sivistyslautakunta) 
 
Hakulomake on avoinna 15.2.2021 - 30.4.2021. 
 
Lisätietoja antaa:  
Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Sari Vasara, puh. 040 719 4385 
 
**********************************************  

KOULU- JA ESIKOULUKULJETUKSISTA 
 
* Mikäli 0-2 luokkalaisella on koulumatka yli 3 kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta. 
* Mikäli koululainen osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan, niin oikeutta koulukuljetukseen ei ole. 
* Mikäli 3-9 luokkalaisella on koulumatka yli 5 kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta. 
* Mikäli esikoululainen osallistuu vain esiopetukseen ja hänen koulumatkansa on yli 3 kilometriä, hänelle järjestetään koulukuljetus ilman erillistä hakemusta.  
*Mikäli esikoululaisella on hoidontarvetta esikoulupäivien lisäksi, niin tällöin ei yli 3 kilometrin matkasta huolimatta ole oikeutta koulukuljetukseen. 
 
Harkinnanvaraisten kuljetusten (0-5 km) pääsääntöinen hakuaika on kuluvan vuoden toukokuun loppuun saakka. Harkinnanvarainen kuljetus haetaan Wilmassa (hakemukset ja päätökset  tee uusi hakemus). Päätös on luettavissa käsittelyn jälkeen Wilmassa.  
Harkinnanvaraisen kuljetuksen perusteet (Sivistysltk 22.6.2020) voi tarkistaa ennen hakemista osoitteesta: 
 
 
Harkinnanvaraiset kuljetukset myöntää sivistysjohtaja viranhaltija-päätöksellä ilman lautakuntakäsittelyä sivistyslautakunnan hyväksymien oppilaskuljetuksia koskevien perusteitten mukaisesti. 
 
Lisätietoja kuljetuksiin liittyen voi tiedustella:
Sivistyshallinto, taloussihteeri Tanja Varis 0400 267 072  
Päivitetty: 7.11.2018 22:05