Takaisin
 14.9.2020

Ilmoitus: Kehtomaan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto nähtäville

Asemakaavan valmisteluaineisto asetetaan nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Valmisteluaineisto on nähtävillä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sodankyla.fi/kaavat ja Sodankylän kunnanviraston (Jäämerentie 1) teknisellä osastolla 21.9 – 23.10.2020. Kunnanviraston ollessa suljettuna valmisteluaineistoon on mahdollista tutustua varaamalla ajan lisätietojen antajalta.
Maanomistajille sekä niille joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavasaattaa vaikuttaa, varataan tilaisuus joko suullisesti tai kirjallisesti lausua mielipiteensä asiasta nähtävänäolon kuluessa.

Kirjalliset mielipiteet on toimitettava osoitteella:
Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 Sodankylä tai
sähköpostitse: kirjaamo@sodankyla.fi
Lisätietoja: Ari Pesonen, 040 7695950, ari.pesonen@sodankyla.fi
Tekninen osasto
Päivitetty: 7.11.2018 22:05